: Thermomix

Według na ogół przyjętego poglądu patogenezę choroby reumatycznej można przedstawić następująco:

Na skutek wtargnięcia do ustroju czynnika zakaźnego, najprawdopodobniej paciorkowca P-hemolizującego grupy A, produkującego substancje o charakterze antygenów, dochodzi do pobudzenia neuroreceptorów włośniczek i związanej z tym zmiany oddziaływania ustroju. Ujawnia się nadwrażliwość. Nadmierna ilość ciał histaminopochodnych, powstałych w wyniku łączenia się antygenu paciorkowca hemolizującego z przeciwciałem, przyczynia się do uszkodzenia ścian drobnych włośniczek. Tracą one cechy błony półprzepuszczalnej i stają się przepuszczalne dla białka i elektrolitów. Z naczyń do przestrzeni międzytlcankowej przedostają się najmniejsze drobiny białka, albuminy. Wskutek tego zachwiany zostaje we krwi stosunek albumin do globulin. Albuminy tworzą wokół naczyń gęstą osłonę i utrudniają zaopatrzenie tkanek w tlen. Wskutek zaburzeń utleniania zmniejsza się różnica potencjałów między osoczem a płynami tkankowymi. Ulega -zaburzeniom przepuszczalność komórek, zachodzą zjawiska transmineralizacji. Komórki tracą K i PO4, a przenika do nich Na i Cl. Z wędrówką sodu i chloru związane jest również przenikanie ido komórek wody. Te zjawiska przyczyniają się do zmian wstecznych w komórkach. Opisane procesy zachodzić mogą w układzie mezenchymalnym wszystkich tkanek.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *