: kosmetyczka Przemyśl

Choroby kobiece 14209 wiera natomiast – wyjąwszy zatrucia ciążowe (rzucawka, ciążowe zapalenie skóry) – wpływ na ogół zmniejszający istniejącą alergię, co spostrzegano w takich przypadkach, jak gorączka sienna, astma i migrena miesiączkowa. Jeśli jednak chodzi o alergiczne oddziaływanie skóry na chemiczne środki drażniące, to jest ono w ciąży szybsze i energiczniejsze.

Jakkolwiek doświadczenia i obserwacje kliniczne dowodzą, że miesiączka może być przyczyną wystąpienia objawów alergicznych w ustroju kobiety, to jednak tłumaczenie szeregu zjawisk związanych z okresem miesięcznego krwawienia i znikających bądź zaraz, bądź w krótkim czasie po nim, wyłącznie alergią – byłoby zbytnim uproszczeniem zagadnienia. Jest wprawdzie rzeczą udowodnioną, że np. pewne pokarmy lub światło słoneczne mogą wywierać wpływ alergiczny tylko podczas miesiączki. Go więcej, pewne zjawiska alergiczne powstawać mogą wskutek wytwarzania się w samym ustroju kobiet miesiączkujących (a także ciężarnych) swoistych substancji chemicznych. Z drugiej jednak strony takie objawy, jak herpes, urłicaria, dermatiiis, acne, pruritus vulvae, asthma, migraena itd., które trafiają się niekiedy podczas miesiączek, tłumaczyć można również zaburzeniami natury hormonalnej. Gdybyśmy nawet przyjęli, że w czasie miesiączki wytwarzać się mogą w e wzmożonej ilości pewne ciała chemiczne wskutek zaburzeń hormonalnych w obrębie jajnika (ciałka żółtego) i że niektóre z nich wywierać mogą nawet działanie trujące (więdnięcie kwiatów w rękach kobiet miesiączkujących).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *