: altanki ogrodowe drewniane małopolska

Młoda pacjentka Corinne cierpiała już od roku na migrenę, czyniącą ją zupełnie niezdolną do pracy. Po-czątek dolegliwości zbiegł się w czasie z dwojaką zmia-ną w jej życiu. Podjęła pracę i została porzucona przez przyjaciela, który uznał, że stała się zbyt niezależna.

Migrena była więc wyrazem tego dylematu. Corinne nie zdawała sobie sprawy z jego siły i jednocześnie pró-bowała przez swe schorzenie uciec od konieczności wy-boru.

Wsparcie psychologiczne pozwoliło Corinne zrozu-mieć przyczynę jej zaburzeń i stało się punktem wyj-ścia do refleksji, dzięki której odzyskała pewność sie-bie. Rozmowa z osobą nieufną, pełną zahamowań czy po prostu nieśmiałą bywa często bardzo trudna. Wię-kszość osób cierpiących na migrenę nie jest przyzwy-czajona do opowiadania o sobie, o swym życiu, spra-wach intymnych i wewnętrznych dylematach. Dlatego od psychologa zależy, czy będzie umiał wytworzyć od-powiednio ciepłą atmosferę, tak, by jego rozmówca czuł, że jest słuchany, rozumiany i nie oceniany krytycznie.

Potrzebny jest jednak pewien rygor i obiektywizm i dlatego, dla uzupełnienia rozmowy, wprowadziliśmy testy psychologiczne, które mają potwierdzać diagnozę i zwracać uwagę na ważne elementy, o których pacjent mógł zapomnieć, uważając, że nie mają one związku z jego zaburzeniami. Ponadto testy te pozwalają wyrazić uzyskane dane w liczbach, co przy następnej wizycie pomaga ocenić stan psychiczny badanej osoby.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *