: Orotox

Użyty tutaj zwrot „negatywna korelacja” oznacza, jak wiadomo, związek typu: „im więcej A – tym mniej B”. Okazuje się więc, iż empiryczne badania udowadniają, iż to, co lansuje lub przynajmniej powoduje swoim wychowaniem i polityką szwedzka pedagogika seksualna (masowa antykoncepcja, tolerancja wobec praktyk promiskuityzmu, oderwanie seksu od uczucia, masowość ogólnie dostępnej pornografii), działa na szkodę odczuwania satysfakcji seksualnej. A przecież ta satysfakcja została uznana przez tę samą pedagogikę za jedną z naczelnych wartości człowieka! Niemniej jednak taki wniosek wynikający z danych empirycznych nie skłaniał przez wiele lat, aż do wspomnianego wcześniej zwrotu w roku 1974, teoretyków i organizatorów szwedzkiego wychowania seksualnego do zmiany podstaw założonej ideologii czy filozofii seksu i wychowania seksualnego. Sprawiły to, jak przyznał oficjalny dokument Państwowej Komisji d/s Wychowania Seksualnego (RFSU, 1975), głosy ostrej krytyki zagranicznych ekspertów i objawy ujemnych zjawisk wychowawczych w samej Szwecji.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *