: sterydyonline.com sterydy anaboliki

O postaci rozlanej mówimy, kiedy naciek rakowy zajmuje całą błonę śluzową jamy macicy. Kończy się on zazwyczaj ostro na wysokości ujścia wewrętrznego kanału szyjki. Przekroczenie tej granicy przez nowotwór należy do rzadszych przypadlów.

W przeciwieństwie do rozlanego raka trzoi u macicy naciek rakowy może tworzyć ogranicz ory guz, któ.y r.ie lylko rozwija się w świetle macicy, lecz także wre sta w ściarę mięśniową narządu. W lej postaci raka trzonu reszta śluzówki wyścielającej jamę macicy nie wykazuje cech r.owotwoiowych.

Te dwie makroskopowo różne postacie raka trzonu mogą się upodobniać do siebie w miarę dalszego rozwoju, gdyż zaiówno w postaci rozlanej może się wytworzyć szereg guzów, które nie tylko rozwijają się ku światłu macicy, ale wrastają też w ścianę mięśniową, jak i w postaci ograniczonej naciek nowotworowy może z czasem, zająć całą jamę macicy. W postaci rozlanej rak szerzy się w błonie śluzowej przede wszystkim naczyniami limfatycznymi, nie przenikając zrazu w mięśniówkę, w postaci drugiej rośnie z początku odśrodkowo co sprawia, że wystercza do jamy narządu.

Trzon macicy może ulegać powiększeniu, ale jest ono zwykle nieznacznego stopnia. Tylko wyjątkowo guzy osiągają większe rozmiary. Normalny kształt macicy jest przeważnie zachowany, gdyż wrastanie nowotworu w ścianę mięśniową odbywa się powoli i rak dochodzi do otrzewnej dopiero w późnym okresie swego rozwoju. Nierzadko jednak nawet w tym późnym okresie choroby macica pozostaje mała, a ściany jej cienkie. Jest rzeczą zrozumiałą, że jeśli rak rozwinął się w trzonie macicy z mięśniaka, kształt i wielkość macicy zależy w dużym stopniu od rozmiarów i umiejscowienia mięśniaka.

Podobnie jak sposób szerzenia się raka trzonu macicy uprawnia do odróżniania dwóch jego postaci, rozlanej i ograniczonej, tak i budowa mikroskopowa tego nowotworu tłumaczy jego podział na dwa odrębne rodzaje. Istnieją bowiem dwie histologiczne postacie raka trzonu. Pierwsza, rak gruczołowy (adenocarcinoma), jest nieporównanie częstsza, odwrotnie jak w szyjce macicy. Druga, rak płaskokomór- kowy (carcinoma planocellulare), należy w trzonie do zjawisk wyjątkowych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *