– 9. Epizodyczne okresy erekcji w czasie snu. Powyższe rozważania dotyczyły periodycznego występowania erekcji i faz marzeń sennych. Poza nimi jednakże można było zaobserwować krótsze okresy trwania obu tych zjawisk zwane okresami epizodycznymi. Jak wynika z naszej wcześniejszej relacji (Jovanović, 1968), szybkie ruchy oczu w ramach jednej fazy marzenia sennego nie występują w sposób ciągły, lecz przeważnie epizodycznie (epizodyczne okresy REM trwają przez kilka sekund). Po jednym epizodzie REM następuje przerwa, po tym zaś znowu występuje epizod REM. Podobnie przebiega akcja serca, oddychanie i inne zmienne fizjologiczne występujące we śnie. Można więc przyjąć, że również podczas dłużej trwającej erekcji występują krótsze jej okresy, które można nazwać epizodycznymi.

– 10. Ilościowo-jakościowa ocena erekcji w czasie snu. Z ogólnej liczby 2170 minut erekcji zarejestrowanych u 20 mężczyzn w młodym wieku, 53% stanowiły silne erekcje, 32% średnio silne erekcje oraz 15% słabe erekcje. Ważną cechą charakterystyczną erekcji jest okresowość ich występowania i przebiegu.

Porównania przebiegów okresów erekcji z różnymi stadiami snu lub ze snem paradoksalnym (faza marzenia sennego) daje interesujące wyniki. Silne okresowe erekcje przebiegają w 100% w czasie snu paradoksalnego (PS). Erekcje silne aperiodyczne występują przeważnie w czasie snu paradoksalnego (PS), lecz zaobserwowano je także poza tą fazą snu. Silne nieregularne erekcje w 2/3 mają miejsce w czasie PS. Średnio silne erekcje okresowe występują przeważnie w fazie marzeń sennych, jednakże spotykano je także tuż po tych fazach. Średnio silne aperiodyczne erekcje można było zarejestrować w trakcie PS jak i poza tą fazą. Średnio silne nieregularne erekcje przebiegają w ciągu 2/3 podczas PS, a w 1/3 podczas płytkiego snu. Słabe erekcje okresowe występują w ponad 90% podczas trwania PS, a w mniej niż w 10% w trakcie płytkiego snu. Jeszcze częściej występują w trakcie snu paradoksalnego (PS) erekcje aperiodyczne słabe i nieregularne słabe.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *