Obecnie rzadko jest stosowany. Wywołuje dość często (17% przypadków) zmiany zachowania i zmiany osobowości, rzadko psychozy.

Brom. Obecnie nie stosuje się już bromu w leczeniu padaczki, ale stanowi on składnik takich preparatów przeciwpadaczkowych, jak Anirrit, Antisacer, Apydan. Apydan zawiera w 1 tabletce 0,25 g bromu, jego dawka dzienna wynosi 8 tabletek, tj. 2,0 g bromu dziennie. Ostre zatrucie bromem jest rzadkie, gdyż związek ten wywołuje podrażnienie przewodu pokarmowego i trudno uzyskać jego duże stężenie we krwi z powodu wymiotów. Natomiast zatrucie przewlekle, i działania niepożądane występują łatwo, gdyż brom wydalany jest z organizmu przez nerki bardzo wolno.

Kwas walpronowy (dipropylooctan sodu). Jest jednym z ostatnio wprowadzonych leków przeciwpadaczkowych o stosunkowo rzadko występujących objawach niepożądanych być może jednak są to zbyt optymistyczne i przedwczesne opinie. Do ostrych objawów należą nudności, wymioty i senność do przewlekłych – drżenie, epizody stuporu oraz sporadyczne psychozy. Opisano również ostatnio wady rozwojowe, jak tarń dwudzielna, wady rynienki nerwowej. W połączeniu z innymi lekami przeciwpa- daczkowymi, długotrwale stosowanymi u osób upośledzonych umysłowo, opisano śmierć w kilkudziesięciu przypadkach.

Pochodnie benzodiazepiny. W ostrym okresie występuje ataksja, rozdrażnienie, senność, toniczne skurcze, W długotrwałym stosowaniu obserwowano zaburzenia zachowania, utratę inicjatywy, ponadto występuje tolerancja na lek i w związku z tym napady padaczkowe.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *