: tomografia klatki piersiowej warszawa

Uszkodzenie komórek wątrobowych powstające pod wpływem chloroformu powstaje częściej, jeśli stosuje się ten związek u tego samego chorego kilkakrotnie lub też w sytuacjach, gdy podczas znieczulenia ogólnego dochodzi do niedotlenienia. Zmiany typu uszkodzenia miąższu wątroby mogą się ujawnić po upływie 7-10 dni od zakończenia znieczulenia. U chorych bez innych powodów do uszkodzenia wątroby lub w przypadkach znieczuleń trwających krócej niż 30 min na ogół nie dochodzi do centralnej martwicy zrazików wątroby.

W innych przypadkach pojawiająca się miąższowa żółtaczka, do której z reguły dość szybko dołącza się śpiączka wątrobowa, może okazać się powikłaniem śmiertelnym [20],

W piśmiennictwie światowym ostatnich lat coraz częściej spotyka się doniesienia dotyczące szkodliwego wpływu halotanu na czynność wątroby (por. rozdz, 2).

Zaburzenia czynności wątroby, występujące po znieczuleniu ogólnym halotanem, są spowodowane raczej nadwrażliwością tego narządu, a nie typowym wpływem toksycznym podawanego środka.

Nie poznano i nie ustalono dotąd jednoznacznie produktu przemiany halotanu w organizmie, który byłby szkodliwy w stosunku do wątroby 124],

Metabolity halotanu są substancjami aktywnymi chemicznie i iączą się z białkami i fosfolipidami wątroby [6].

W ciężkich uszkodzeniach wątroby przypisywanych halotanowi, pojawiają się takie objawy, jak gorączka, narastająca miąższowa żółtaczka, a w ciężkich przypadkach zaburzenia świadomości ze śpiączką wątrobową.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *