: FastTester - Airmax

W materiałach z dróg oddechowych (plwocina, wydzielina oskrzelowa) znamienność określana jest mianem 1-05 jednostek tworzących kolonie w 1 mililitrze wydzieliny (plwociny). Mniejsza liczba patogenów wcale nie musi oznaczać zakażenia, a jedynie kolonizację. Mniejsza liczba jest dopuszczana jedynie w przypadku pobierania materiału płukaniem oskrzelowo-pęcherzykowym. Warunek ten nie jest wymagany przy wykryciu Mycobacte- rium tuberculosis, Legionella sp., Mycoplasma pneumoniae, patogennych wirusów i grzybów.

Aspiracyjna biopsja przeztchawicza po raz pierwszy została opisana przez Peco- ra i Yegiana w 1958 roku (36). Jej przewaga na badaniem plwociny to możliwość pobierania próbek wolnych od skażeń z górnych dróg oddechowych. Niestety nie może być zastosowana u wszystkich chorych, zwłaszcza nie należy jej stosować u chorych z krwiopluciem oraz zaburzeniami krzepnięcia. Wiek chorych nie stanowi przeciwwskazania (3, 8).

Jednak ze względu na znaczną inwazyjność, a przede wszystkim wywoły-wany dyskomfort u chorego, badanie to nie jest powszechnie stosowane. Opisy-wane powikłania są związane z samym nakłuciem tchawicy (krwawienia, krwia-ki, odma podskórna, miejscowe odczyny zapalne, zakażenia tkanek miękkich), wprowadzeniem cewnika do dróg oddechowych (kaszel, uraz tylnej ściany tcha-wicy) oraz reakcjami wazowagalnymi (niedokrwienie mięśnia sercowego, zabu-rzenia rytmu serca) (4,11, 27, 3-0, 35, 4-0, 42, 44, 47).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *