: http://www.astra-dent.pl/protetyka-katowice.php

Wprowadzenie LBA do lecznictwa otworzyło drogę do farmakologicznej ochrony narządów życiowo ważnych przed szkodliwymi następstwami niebezpiecznie wzmożonego pobudzenia adrenergicznego. Stąd zrodziła się możliwość profilaktycznego, zapobiegawczego stosowania LBA w przypadku wtórnych zawałów mięśnia sercowego oraz w przebiegu tzw. zespołów katecholaminowych, towarzyszących różnym stanom stresowym występującym w czasie jazdy samochodem w dużym ruchu ulicznym, w czasie publicznych wystąpień, przemówień, egzaminów, zawodów sportowych itp. Niektóre zespoły chorobowe, w których patogenezie pewną rolę odgrywa zaburzenie biogenezy, spichrzania, wyzwalania lub unieczynnienia amin katecholowych są obecnie leczone za pomocą LBA. Są to: choroba wieńcowa serca, zaburzenia rniarowości serca, niektóre postacie nadciśnienia, np. na tle guza chromochlonnego nadnerczy, stany hiperkinetycznego krążenia, nadczynność tarczycy, nerwice lękowe, migreny. Doświadczalne próby [126, 494, 680], kojarzenia leków wpływających na receptory adrenergic2ne wskazują na konieczność rezygnowania z leków fł-adreno- litycznych w leczeniu wstrząsu [762]. Kliniczne badania [959] u chorych we wstrząsie kardiogennym, po operacji na otwartym sercu dowiodły, że stosowanie najpierw izoprenaliny, a następnie propranololu (lub odwrotnie), nie może przynieść żadnych korzystnych skutków leczniczych.

Warto podkreślić, że w zespołach chorobowych przebiegających z „nadczynnością” układu adrenergicznego od dawna czynione były mało skuteczne próby tłumienia nadmiernej aktywności tego układu [72, 124, 190, 251, 275] za pomocą kolejno pojawiających się grup środków farmakologicznych: leków a-adrenolitycznych, np. alkaloidów sporyszu, leków po- rażających zwoje, np. azametonium Icków wpływających na struktury presynaptyczne, np. guanetydyny itp. Jednakże próby te zawiodły w leczeniu choroby wieńcowej, zaburzeń miarowości serca, nadczynności tarczycy. Wprowadzenie LBA do lecznictwa wzbudziło nadzieję możliwości swoistego, precyzyjnego tłumienia nadmiernego i niekorzystnego pobudzenia komórek na poziomie cząsteczkowym – w obrębie receptorów P-adrenergicznych (p. str. 28).

LBA oprócz chorób układu sercowo-naczyniowego znajdują zastosowanie również w leczeniu innych stannów chorobowych (ryc, 23).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *