: https://kreslarniaprojekty.pl

Wymieszanie się różnych genomów stwarza u diplontów możliwość szybkiego ujawnienia się świeżo powstałych mutacji recesywnych. Ma to duże znaczenie dla genetycznej plastyczności diplonta (jakim jest również człowiek) w przebiegu jego ewolucji.

Zgodnie z teorią ewolucji wszelkie istniejące gatunki zwierząt i roślin, a także ludzie, powstały poprzez zmiany i rozwój z organizmów poprzednio istniejących. Przyczyną ewolucji jest zmiana warunków w jakich bytowały organizmy. Teorie ewolucji tłumaczą proces rozwoju, przechodzenia do form doskonalszych i bardziej złożonych oraz mechanizm zmienności i powstawanie przystosowania. .

Zgodnie z poglądami wielu antropologów u człowieka istnieją ewolucyjnie ukształtowane skłonności do pewnych przeżyć emocjonalnych oraz do zachowań i odczuć seksualnych. Proces ewolucji, czyli nabywania przystosowań przez gatunek, przejawia się nie tylko w oddziaływaniu doboru naturalnego na kształtowanie się cech fizycznych człowieka, lecz obejmuje również formowanie genetycznie zaprogramowanych zdolności do przeżyć i zachowań – również seksualnych. Poglądy, jakoby tylko wpływy kulturowe kształtowały ludzkie uczucia i upodobania należy skorygować, gdyż biorą w tym udział również czynniki biologiczne, a ściślej ewolucyjne. Gdy intensywne oddziaływania kulturowe na życie seksualne człowieka nie są zgodne z ewolucyjnie zaprogramowanymi, może to doprowadzać do zaburzeń w zakresie przeżyć i zachowań seksualnych. Zaburzenia te mogą również powstawać wskutek zbyt dużych rozbieżności między aktualnymi warunkami życia człowieka a predyspozycjami ukształtowanymi ewolucyjnie. Zarówno ciało, jak i psychika zostały wymodelowane w ciągu setek tysięcy lat przez pewien tryb życia, który znacznie się różni od warunków życia, w których człowiek egzystuje w ciągu ostatnich dziesiątków lat.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *