: https://airmax-internet-wroclaw.pl/internet-we-wroclawiu-opinie

II mechanizmu porodowego, tj. przyspieszyć podejście bródki pod spojenie łonowe, układamy rodzącą na tym boku, po stronie którego ona się znajduje. W razie wystąpienia wskazań ze strony matki czy też płodu wkraczamy operacyjnie. Wobec główki nieustalonej, prawidłowej miednicy, zupełnego rozwarcia ujścia i dobrej ruchomości płodu możemy próbować oibrót zapobiegawczy na nóżki. Wobec miednic ścieśnionych zabieg ten jest bezcelowy, gdyż przeprowadzenie następującej główki przez wchód może się całkowicie. ' nie udać. Jeśli twarz znajduje się w miednicy i bródka dokonała zwrotu pod spojenie łonowe, wówczas możemy nałożyć kleszcze, które są bardzo trudne i niebezpieczne dla matki i płodu. Próba dokonania zabiegu wobec główki nieustalonej, a nawet znajdującej się w próżni zawsze kończy się niepowodzeniem i naraża matkę na ciężkie obrażenia, a dla płodów kończy się śmiercią. Około 15% dzieci urodzonych w ułożeniach twarzowych rodzi się martwych, co jest 5-krotnie więcej, niż w ułożeniach potylicowych (3%). Prze-bieg połogu zazwyczaj jest niekorzystny ze względu na rozległe uszkodzenia czę-ści miękkich oraz następowe zakażenia

Jeśli stwierdzamy w czasie porodu, że główka wstawia się czołem i nie ma skłonności do dalszego odginania się, należy spróbować obrót zapobiegawczy na nóżkę, przedtem jednak należy się starać przygiąć główkę wprowadzając dwa palce przez zupełnie rozwarte ujście i odpychając czoło w kierunku twarzy lub potylicy, aby spowodować przygięcie lub zupełne odgięcie. Jeśli główka już jest wstawiona, poród pozostawiamy siłom natury.

Poród samoistny nie jest wykluczony, jednak beiz sprzyjających, okoliczności, jak mały płód i szeroka miednica, jest on długi ¡i ciężki. Do kleszczy, jalko bardzo niebezpiecznego zajbiegu, uciekamy się zupełnie wyjątkowo wobec wskazań ze względu na matkę lub dziecko i to wyłącznie próbnie. W razie niepowodzenia należy wykonać wymóżdżenie. Jeśli płód jest martwy, -wykonujemy je wcześniej. Śmiertelność płodów w czasie porodu wynosi około 50%. Połogi często są powikłane zakażeniem, jako wynik przewlekłego II okresu i obrażeń porodowych. Płody urodzone w ułożeniach czołowych mają główki wyciągnięte w kierunku czoła, na którym znajduje się obrzęk porodowy. Najlepszym sposobem leczenia jest rozwiązanie za pomocą cięcia cesarskiego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *