: masaż lubin

Aby generalnie zmienić stanowisko wychowawców wobec spraw seksualnych, trzeba było wystąpienia wybitnych lekarzy psychiatrów, a później antropologów i socjologów, na przełomie XIX i XX wieku. To właśnie prace takich naukowców, jak M. Hirschfeld, R. Kraft-Ebbing, Z. Freud, A. Forel, A. Kinsey, M. Mead, R. Benedict, wreszcie B. Malinowski i wielu innych, zmieniły stopniowo pogląd na istotę i wartość moralną seksualizmu człowieka, a później na jego miejsce w procesie wychowania. Kierunek tych przemian, nie zakończony do dzisiaj, można określić następująco:

– o ile dawniej celem wychowania było tłumienie potrzeb człowieka w sferze seksualnej, o tyle obecnie celem tym staje się ich świadome rozwijanie

– o ile dawniej wychowawcy upatrywali w sferze seksu źródło nieustannego zagrożenia i zła, o tyle obecnie zaczęto patrzeć na erotyzm i seks człowieka jako na źródło radości i sensu życia i teren do rozwijania cech moralnych i wrażliwości człowieka.

Dokonało się to dzięki powstaniu seksuologii, nauki, która stopniowo, na podstawie badań empirycznych, zaczęła demitologizować życie płciowe człowieka i ukazywać w sposób naukowy uwarunkowania różnych przejawów erotyzmu i seksu. To seksuologom udało się stopniowo przekonać opinię publiczną i naukową, że życie płciowe ludzi może być przedmiotem empirycznych badań nauk przyrodniczych i społecznych, a nie tylko przedmiotem spekulacji filozofów, teologów i poetów.

Tak więc nowoczesne wychowanie seksualne rozpoczęło się od energicznego ataku lekarzy-psychiatrów i seksuologów, wspomaganych przez etnografów, antropologów itd., na twierdzę zabobonów, pruderii i zakłamania, w jakiej toczyło się dawniej życie seksualne ludzi. Lekarze wiedzieli jednak, że sami robią tylko początek, że muszą napotkać pomoc ze strony pedagogów, bowiem – jak pisał A. Forel (1920): „Nie można wprowadzić powszechnie właściwej pedagogiki seksualnej, dopóki społeczeństwo nie dojdzie do jaśniejszego, wolnego od przesądów zapatrywania na kwestię płciową”.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *