: https://www.kriosonik.pl/kriosonik-opole/

W leczeniu octanem klomifenu przewiduje się również schemat, w którym klomifen stosuje się łącznie z HCG. Jeżeli nie uzyska się jajeczko- wania po zwiększonych w trzech kolejnych cyklach dawkach klomifenu: 50, 75, 100 mg/24 h (5-10 dzień cyklu płciowego), to przerywa się to leczenie na 3 kolejne cykle. W następnych podaje się HCG w dawce 5000-10 000 j.m,/24 h przez 3 kolejne dni po 5 dniach podawania klomi- fenu. Ten schemat można utrzymywać przez 6 kolejnych cykli, a w przypadku jego nieskuteczności jest wskazane rozpoczęcie skojarzonego leczenia HMG-HCG [35].

Ciekawą propozycję wzmocnienia leczniczego wpływu gonadotropin na czynność jajnika przedstawili Zimmermann i wsp. [68]. Ich doświadczenie wynikało z wcześniejszych własnych obserwacji, że wskaźnik zachodzenia w ciążę pod wpływem leczenia HMG-HCG byl wysoki w przypadkach braku jajeczkowania z hiperprolaktynemią. Wychodząc z założenia, że hiperprolaktynemia może usuwać nakładanie się działania endogennych gonadotropin z podawanymi egzogennie wywoływali oni sztucznie hiper- prolaktynemię za pomocą sulpirydu. Jeśli przed zastosowaniem sulpirydu leczenie HMG-HCG było mało skuteczne i wywoływało przedwczesną luteinizację (skrócona I faza cyklu płciowego) lub cykle były „jednofazowe”, to po jego podawaniu łącznie z HMC-HCG uzyskiwano prawidłowy cykl płciowy. Ciążę uzyskano u 12 spośród 60 leczonych kobiet, podczas gdy przy konwencjonalnym sposobie leczenia gonadotropinami u kobiet z przedwczesną luteinizacją tylko 5% leczonych zachodziło w ciążę.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *