: ortodoncja warszawa

Regularnie ćwiczyć. Dobra kondycja fizyczna poprawia odporność organiz-mu. Ćwiczenia ruchowe są też najlepszym z istniejących środków uspokajają-cych. – Regularnie kontrolować stan swojego zdrowia. Zgłaszać się do lekarza natychmiast po zauważeniu jakichś nieprawidłowości i postępować zgodnie z jego zaleceniami, szczególnie dotyczącymi stosowania leków. Kiedy nie da się już zapobiec chorobie, szybka interwencja lekarza i leczenie to najlepsze, co można zrobić. Po rozpoznaniu choroby wynik kuracji zależy w dużej mierze od tego, jak pacjent wypełnia zalecenia lekarza. – Zaangażować się w życie rodzinne i towarzyskie. Nie odchodzić na emeryturę wcześniejj, niż jest to konieczne. Depresja to największe przekleństwo dla ludzi starych, a wyrasta z samotności i braku celu w życiu. Wielu starszych ludzi nie może się doczekać emerytury, a kiedy wreszcie na nią odchodzą, dosłownie zabij a ich nuda. W stając rano, trzeba mieć przed sobą perpekty wę konkretnego zajęcia. Emocje, stawiane sobie cele i oczekiwanie na to, co przyniesie kolejny dzień wszystko to pomaga czuć się młodo. Bez tego czeka się jedynie na śmierć. Trzeba więc pozostać aktywnym, jeżeli nie w pracy, to poświęcając się jakiemuś hobby, rekreacji albo życiu towarzyskiemu. – Przyjaźnić się z ludźmi w różnym wieku. Nie ograniczać kontaktów towa-rzyskich do własnej grupy wiekowej. Młodzi wiele mogą się nauczyć od star- szych, a starsi są dopingowani do aktywności przez młodych. Wpływa to pozyty-wnie na ich sprawność umysłową, apetyt i samopoczucie. Człowiek jest zwierzę-ciem towarzyskim, nie jest przystosowany do samotnego życia. Każdy, kto czuje się samotny po śmierci współmałżonka, niech pamięta, że – jeśli ma się wystar-czającą moty wacj ę i okazj ę -nigdy nie j est za późno na powtórne małżeństwo. Tak czy inaczej, należy nawiązywać i utrzymywać przyjaźnie. – Znajdować czas na odpoczynek i relaks zarówno przed emeryturą, jak i po przejściu na nią. – Dbać o dostateczną ilość snu albo w nocy, albo drzemiąc w ciągu dnia.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *