: 19 crimes sauvignon blanc

Zwalczanie. Utrudnia powszechność występowania pełzaków rodzaju Acantha-moeba w różnych częściach biosfery (hydrosfera, aerosfera, powierzchowne warstwy litosfery), zwłaszcza w otoczeniu dużych aglomeracji miejskich, w miejscowościach rekreacyjnych itd. brak skutecznych środków odkażających wodę wobec małej wrażliwości A. castellanii na jej chlorowanie lub bromowanie, obniżanie temp. poniżej 0°C oraz inne czynności prowadzące do eliminowania tych pierwotniaków, np. z basenów kąpielowych, filtrów w oczyszczalniach ścieków niedostateczna znajomość omawianego zagadnienia wśród osób zajmujących się ochroną środowiska naturalnego człowieka oraz pracowników służby zdrowia. Warto dodać, że w badaniach laboratoryjnych udowodniono, że cysty A. castellanii nie tracą właściwości ekscystacji przechowywane w temp. 4°C w ciągu prawie 20 lat (Mazur).

Leczenie nie opracowane. Nciegleria fowleri Carter, 1970 Występowanie. Kosmopolityczny pierwotniak występujący w postaci 2 trofozoitów (pełzakowaty, wiciowaty) oraz cysty w wodach słodkich, wilgotnych glebach i powietrzu. Wykryty w ponad 150 śmiertelnych inwazjach ośrodkowego układu nerwowego człowieka w dawnej Czechosłowacji, Belgii, Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych, krajach Ameryki Południowej, Australii, Indiach, Japonii, Korei

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *