: Airmax Opole

Obecnie opiszemy zatrucie połogowe (toxaemia puerperalis). Drobnoustroje wywołujące zaitrucie -przyranne należą do tych szcze-pów, z -których większość wytwarza gazy. W -odchodach połogowych wykrywano wiele pałeczek różnej -długości i grubości oraz ziiarenkow- ców, należących -do grupy beztlenowców, mogących się rozwijać bez dostępu powietrza. Szczególną ich właściwością jest to, że rozwijają się one na rozłożonych. ciałach -organicznych, jak krew, wydzieliny rany lub obumarłe tkanki. Sw-oją przemianą materii powodują rozkład gnilny podłoża, na którym -się rozwijają. A zatem zatrucie przyranne jest spowodowane wsysaniem się do krwi produktów przemiany materii drobnoustrojów, tj. jadów. Chemiczny ich skład jest zależny od

Czasami zatrucie połogowe ma swój początek już w czasie porodu. Najczęściej zdarza się to wówczas, kiedy wody płodowe odpływają niewcześnie lub przedwcześnie i w krótkim czasie drobnoustroje dostają się do wnętrza jaja. Tam rozmnażają się one w wodach płodowych, jak na pożywce i poprzez łożysko jady przedostają się do krwi matki, co Wkrótce powoduje podniesienie ciepłoty. Zazwyczaj w tych przypadkach mamy do czynienia z lasecznikami zgorzeli gazowej, które wywołują wzdęcie brzucha, bębnicę i szmery metaliczne podczas odsłuchiwania (tympania uteii). Natychmiast po urodzeniu się płodu wydostają się gazy nagromadzone w dużej ilości w jaju płodowym. Następstwem tego rodzaju zakażenia bywa ropne zapalenie macicy (endometritis putrida).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *