Zwykle przepisuję je razem – dipirydamol w ilości 50 do 100 mg trzy lub cztery razy dziennie, aspirynę w dawce niemowlęcej 80 mg raz dziennie. Pacjentom tolerującym Coumadin najskuteczniej pomaga zażywanie go łącznie z dipirydamolem. Ten ostatni czasami powoduje efekty uboczne w postaci bólów głowy i zabu-rzeń żołądkowo-j elito wy ch. W takich przypadkach skutecznym substytutem jest sulfinpirazon [Anturan], aplikowany w ilości 800 mg dziennie. Przejdźmy do kolejnych anomalii, które też usposabiają do zatorów, choć rytm serca jest przy nich idealnie regularny. Jednym z nnich jest ZWĘŻENIE DWUDZIELNEJ ZASTAWKI SERCA, będące zwykle rezultatem choroby reumatycznej. Płatki zastawki zlepiają się, a gdy nie otwiera się ona całkowicie, wówczas wypływ krwi z lewego przedsionka jest utrudniony. W rezultacie mięsień przed-sionka nie może podczas skurczu wypchnąć całej swej zawartości i po jakimś czasie przedsionek wybitnie się powiększa. T worzą się w nim zakrzepy, odrywają się całe lub ich części i mogą zawędrować do dowolnego narządu ciała. Dlatego niektórzy lekarze przepisują leki przeciwzakrzepowe pacjentom ze zwężeniem zastawki dwudzielnej nawet przy regularnym rytmie serca, jeśli stwierdzają u nich bardzo duży przedsionek. Również pacjentom z WSZCZEPIONYMI SZTUCZNYMI ZASTAWKAMI prawie zawsze aplikuje się leki przeciwzakrzepowe, i to do końca życia. Potrzebę takiego postępowania podpowiedziały przypadki pacjentów, którym wszczepio-no sztuczne serce. Małe zakrzepy, powstające gdzieś w tym urządzeniu, od-rywały się i wędrowały do mózgu powodując serię udarów. To samo ryzyko grozi przy sztucznej zastawce. Natomiast jeżeli jest to zastawka biologiczna, to znaczy nie z metalu czy plastiku, lecz z tkanki (na przykład szeroko stosowana zastawka świni), leki przeciwzakrzepowe powinny być podawane przynajmniej przez trzy miesiące po jej wszczepieniu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *