Niezależnie od przeszkód wyżej wspomnianych, przyczyną niepłodności kobiecej może być endometriosis jajowodów (najczęstsza w odcinkach przymacicznych). Powodem niepłodności mogą być również przeszkody w wędrówce jaja, do których zaliczyć trzeba zaburzenia jajeczkowania lub zupełny jego brak.

Prawidłowe jajeczkowanie uzależnione jest od prawidłowych czynności do- krewnych jajników. Niedomoga ich jest najważniejszą przyczyną niepłodności. Przeszkoda w wędrówce jaja polegać jednak może na niewydostawaniu się jego z jajnika mimo zachowanego procesu dojrzewania pęcherzyków Graafa. Wszelkie przewlekłe stany zapalne, wiodące do przerostu i zwyrodnienia błony białawej (tunica albuginea ovarii), nie dopuszczają do pękania pęcherzyka Graafa, a więc udaremniają prawidłowe jajeczkowanie. Jajo skazane jest na obumarcie – mimo braku takiej przeszkody – także wówczas, gdy zrosty zapalne w otoczeniu jajników udaremnią jego przedostanie się do jajowodów wskutek zarośnięcia ujścia brzusznego trąbek lub istnienia kieszonek otrzewnowych, będących pozostałością po zapaleniu w7 bezpośrednim otoczeniu jajników (perioophoritis) i stanowiących jakby pułapkę dla dojrzałego jaja. Należy przypuszczać, że niezależnie od zmian chorobowych dużą rolę dla prawidłowej wędrówki jaja po jego wydobyciu się z jajnika odgrywa ułożenie jajowodu w stosunku do tego narządu. Polega ono na zbliżeniu się ijakby objęciu przez jajowód łub jego ujście brzuszne jajnika, wskutek czego wydobywające się przy jajeczkowaniu jajo znajduje się w bezpośredniej bliskości ujścia brzusznego trąbki. Takie zbliżenie się zachodzić ma w okresie poprzedzającym jajeczkowanie (Pernkopj\ St. Schwarz – ryc. ci).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *