Ilość pokarmu można obliczyć również w sposób orientacyjny, uwzględniając wiek i wagę dzieoka: od 1 do 6 tygodnia od 6 tygodni do 4 miesięcy w drugim kwartale w drugim półroczu

Dla oceny właściwego stopnia odżywiania danego dziecka posługujemy się wskaźnikiem odżywiania według Pirqueta:

W warunkach prawidłowych wskaźnik waha się w granicach od 98 do 1-0-0. Jest on tym wyższy, im lepszy jest stan odżywienia dziecka.

Zapotrzebowanie pokarmowe niemowlęcia można obliczać nie tylko w kaloriach, lecz również sposobem Pirqaeta, w zależności od długości ciemieniowo-siedzeniowej Si (Sitzhóhe). Ten sposób obliczania nie wymaga posługiwania się wagą (co jest konieczne w obliczaniu kalorycznym), a jedynie miarą centymetrową.

Według Pirqueta ilość pożywienia potrzebnego dla każdego ustroju jest zależna od powierzchni chłonnej przewodu pokarmowego, która odpowiada długości ciemieniowo-siedzeniowej podniesionej do potęgi drugiej (Si2). Jednostką wartości odżywczej (zamiast kalorii) według Pirqueta jest „nem” (nutritionis elementum), która odpowiada wartości odżywczej 1 g mleka kobiecego.

Wartość energetyczna 1 litra mleka = 66-0 kalorii = 1-0-0-0 nemów. 1 kaloria = 1,5 nema. Wartość odżywcza -0,1 g pokarmu lub mleka = = 1 decynem.

Według Pirqueta długość przewodu pokarmowego u ssaków wynosi 1-0 Si, przeciętna szerokość wynosi Vio Si na powierzchnię przewodu pokarmowego przypada więc 1-0 Si X Vio Si = Si2. Zapotrzebowanie na

Normalne wartości pożywienia wynoszą od 4 do 7 decynemów na 1 cm2 powierzchni przewodu pokarmowego.

Dziecko potrzebuje na pokrycie podstawowej przemiany materii 3 decynemy, na ruch 1—2 decynemów, na wzrost 1—2 decynemów, na odkładanie tłuszczu 1 decynem. Orientacyjnie dziecko powinno otrzymywać: w 1 i 2 kwartale życia 4 do 5 decynemów w 3 kwartale życia 5 do 6 decynemów w 4 kwartale życia 6 do 7 decynemów

Każdorazowe obliczenie ułatwia nam posługiwanie się wyżej załączoną tabelą X.

Wskaźnikami dobrego, racjonalnego odżywiania są: prawidłowy przyrost wagi, który średnio powinien wynosić od 2-0 do 3-0 g na dobę, oraz prawidłowa czynność przewodu pokarmowego. Liczba stolców wynosi od 2—4 na dobę, o prawidłowej, papkowatej konsystencji.

Niemowlę prawidłowo żywione jest spokojne, zadowolone, przesypia dobrze przerwę nocną.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *