Wszystkie materiały biologiczne można testować też w ho-dowlach tkankowych in vitro lub na zwierzętach laboratoryjnych in vivo. Ostatnio wypróbowuje się znaczenie diagnostyczne przeciwciał monoklonalnych znakowanych FITC, swoistych wobec antygenów oocyst, a także wykorzystuje się – ze znacznym już powodzeniem – testy immunofluorescencji oraz immunoenzymatycz- ne ELISA do wykrycia w kale swoistego antygenu (koproantygen).

Badając materiał – z biopsji jelita cienkiego chorego lub z eksperymentalnej kryptosporidiozy zwierząt – w preparatach histopatologicznych stwierdza się oprócz pasożytów, przy intensywnej inwazji Cryptosporidium, zaniki lub skrócenie mikro- kosmków, wydłużenie krypt oraz niewielkiego stopnia odczyn zapalny (pojedyncze nacieki granulocytów i limfocytów w lamina propria jelita).

W Polsce opisano (Siński) jednoczesne zarażenia u dzieci C. parvum i G. lamblia lub A. lumbricoides.

Zwalczanie. Oocysty C. parvum są wrażliwe na wahania temperatury środowiska, np. giną w wodzie natychmiast po zamrożeniu oraz po 30 min w temp. 65°C. Natomiast są oporne na działanie najczęściej stosowanych środków dezynfekcyjnych.

Nie udało się dotychczas znaleźć wybiórczo działających leków, mimo że prze-testowano już ponad 100 nowych substancji. Spośród znanych preparatów wykorzy-stuje się spiramycynę, erytromycynę i paromomycynę.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *