Rozwijająca się wciąż tkanka łączna oddala coraz bardziej od siebie zbiorowiska owocytów i komórek, które nie uległy zróżnicowaniu. W wyniku tego procesu każdy owocyt zostaje w końcu otoczony tylko jedną warstwą komórek nabłonkowych płaskich (pęcherzyk pierwotny).

Najwcześniej wytworzone pęcherzyki pierwotne (folliculi primordiales) przesuwają się w głąb miąższu jajnika i tworzą później pęcherzyki Graafa. Na ich miejsce zdążają od powierzchni jajnika nowe pęcherzyki pierwotne. Wgłobienia powierzchownego nabłonka jajnikowego w jego miąższ można stwierdzić już u noworodków jako tzw. sznury Pfliigera, które mogą łączyć się z najmłodszymi, najpóźniej utworzonymi pęcherzykami pierwotnymi.

Pęcherzyki pierwotne, leżące w rdzennej części jajnika, zaczynają zanikać już w życiu płodowym, tak że z końcem pierwszego roku po urodzeniu się dziewczynki znajdujemy je już tylko w części korowej. Rozwój pęcherzyków pierwotnych w ogóle odbywa się jeszcze w pierwszych tygodniach życia pozapłodowego, ale proces ich wzrostu ulega szybko zahamowaniu i to aż do okresu pokwi- tania. Tworzenie się pęcherzyków pierwotnych kończy się również u człowieka wkrótce po urodzeniu. Pęcherzyki te nie tylko później już nie powstają, ale znaczna ich część ginie już w pierwszym roku życia dziewczynki.

W procesie rozwoju kobiecych narządów płciowych odgrywa ważną rolę – poza ciałem i przewodem Wolffa – przewód Miillera. U płodów, które mają już około 10 mm długości, wytwarza się on z lejkowatego wypuklenia jamy ciała w fałdzie pranercza na zewnątrz od przewodu Wolffa.

Pierwotnie przewody Miillera po obu stronach na całej przestrzeni od gruczołu płciowego aż do zatoki moczopłciowej (sinus urogenitalis) są lite. Jeśli dalszy rozwój zarodka odbywa się prawidłowo, dolne odcinki obu przewodów Miillera układają się wkrótce na sobie i zespalają w jeden sznur. Dzieje się to w 8-9 tygodniu życia płodowego. W górnym odcinku, powyżej części zespo-

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *