Obecnie wiadomo, że zachłyśnięcie może przebiegać w różny sposób, w zależności od rodzaju aspirowanego materiału, co obecnie stanowi podstawę po-działu tej patologii (tab.l).

Słusznie wyróżnia się chemiczne zapalenie po aspiracji treści toksycznej, po zachłyśnięciu materiałem z treścią zakażoną czy substancjami obojętnymi, ale zamykającymi światło dróg oddechowych. W zasadzie każdy z tych przypadków jest inny i wymaga speq’alnego postępowania (4). W ostrych stanach szersza dia-gnostyka jest zbędna, bo objawy są ewidentne. Natomiast w stanach obserwowa- nych po kilku godzinach czy dniach od incydentu aspiracji treści obcej do dróg oddechowych zmiany w radiogramach płuc wskazują na obecność rozległych re-gionów zapalenia (1).

– płyny dożylne

– ewakuacja materiału aspirowanego

Bakterie z nosogardła

Bakterie z nosogardła zakażenia bakteryjne nieznany początek, kaszel, gorączka, ropna plwocina, zmiany radiologiczne – antybiotyki

Nietoksyczne płyny mechaniczna obtu- racja zablokowanie odruchu z dróg oddechowych ostra duszność, sinica, bezdech, obrzęk płuc – ewakuacja czynnika – oddech pod dodatnim ciśnieniem wspomagany tlenem i izoprotereno- lem

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *