Powstawanie chorób kobiecych uzależnione jest niekiedy od pewnych schorzeń krwi i narządów krwiotwórczych. Odnosi się to w głównej mierze do chorób krwi właściwych płci żeńskiej, a więc np. błędnicy, której występowanie w okresie rozwoju i to zwykle na krótki czas przed lub wkrótce po pojawieniu się pierwszej miesiączki jest zjawiskiem bardzo znamiennym.

Choroby krwi polegające na zaburzeniach dotyczących tak czerwonych, jak i białych krwinek wpływają na kobiece narządy rodne względnie często, jakkolwiek wpływ ich nie jest jednolity i zależy od warunków osobniczych. Jest rzeczą ciekawą, że o ile dawniejsi badacze byli zdania, iż choroby części płciowych kobiety pozostają w związku raczej z nieprawidłowościami czerwonego obrazu krwi, o tyle nowsze spostrzeżenia przemawiają za niekorzystnym wpływem na ich powstawanie właśnie schorzeń krwinek białych.

– a)Błędnica (chlorosis) jest schorzeniem, którego patogeneza nie jest dotąd do statecznie wyjaśniona, lecz które powstaje najprawdopodobniej z jednej strony wskutek zaburzeń czynnościowych i hormonalnych jajników (względnie i innych gruczołów dokrewnych) w okresie pokwitania, z drugiej – zaburzeń w gospodarce żelaza w ustroju. Polega ona na niedobarwliwej anemii ze zmniejszeniem się wskaźnika barwnego do niskiej wartości (0,5-0,6), Cechą znamienną tego cierpienia jest występowanie w obrazie krwi dużych ilości anisocytów (zwłaszcza mikrocytów), zwiększenie się liczby trombocytów, a zmniejszenie się ilości limfocytów. Liczba czerwonych krwinek jest prawidłowa lub tylko nieznacznie zmniejszona. Błędnica była dawniej schorzeniem dosyć pospolitym, obecnie jednak trafia się rzadziej i to zwykle u osób źle odżywionych, cierpiących na zaburzenia przewodu pokarmowego i wątłych. -Przyczyną zmniejszenia się liczby przypadków błędnicy jest bezsprzecznie poprawa warunków higienicznych, w jakich wzrastają dzieci i dziewczęta.'

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *