: metanabol bałkan

Leczenie polega na wycięciu zmiany i wypełnieniu ubytku przeszczepami z kości. Wznowa chrzęstniaka wymaga bardziej radykalnego zabiegu operacyjnego z racji podejrzenia o złośliwość guza (chrzęstniakomięsak). Rokowanie jest dobre.

Chrzęstniak zarodkowy, guz Codmana (chondroblastoma) jest nowotworem spo-tykanym bardzo rzadko i z reguły u ludzi młodych. Ma przebieg przewlekły. Może pojawiać się jako wypuklenie, nad którym skóra jest cieplejsza, z siatką rozszerzonych naczyń żylnych. • Najczęściej umiejscawia się w okolicy nasad i przynasad kości długich. Przejawia się bólem sąsiedniego stawu nasilającym się w nocy, co łącznie z utykaniem i oszczędzaniem kończyny oraz zanikami mięśni i przykurczami stawów może budzić podejrzenie o gruźlicę. Objawami umożliwiającymi różnicowanie chondroblastoma z gruźlicą są: złe znoszenie unieruchomienia w opatrunku gipsowym (nasila dolegliwości) oraz brak poprawy po stosowaniu leków przeciwgruźliczych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *