Hipoteza o pierwszeństwie jajka jest oparta na następujących spostrzeżeniach: — 1. jeśli jajko obumiera przed dojrzewaniem i pęknięciem pęcherzyka Graafa, to sam on ulega zanikowi, a ciałko żółte w ogóle nie tworzy się, — 2. niezapłodnione jajko ginąc powoduje zanik ciałka żółtego — 3. w okresie przekwitania nadmiar istniejących hormonów gonadotropowych przedniego płata przysadki mózgowej nie może spowodować dojrzewania pęcherzyków, gdyż samo jajko nie dojrzewa. Późniejsze doświadczenia wykazały jednak, iż nie pęknięty pęcherzyk może ulec luteinizacji, prócz tego udało się dowieść, że po sztucznym usunięciu jajka z pęcherzyka Graafa, ulega on luteinizacji. Czyli proces ten może się odbyć bez udziału jajka. Ostatecznie bez względu na to, jaką hipotezę przyjmiemy za słuszną, musimy stwierdzić, że wpływ ofou hormonów płciowych na śluzówkę macicy jest zupełnie swoisty. Na marginesie należy wspomnieć, że i u kobiet mogą występować fale miesiączkowe jednofazowe, bez jajeczkowania. Po dłuższym trwaniu okresu wzrostowego, błona śluzowa silnie przerośnięta, nie mieści siię w jamie macicy, ulega mechanicznemu uciskowi, złuszcza się i powoduje krwawienie.

– g) budowa chemiczna hormonów płciowych. Następnie musimy, chociaż pobieżnie, zapoznać się z chemiczną budową hormonów płciowych. Hormon pęcherzykowy (oestron), w postaci krystalicznej otrzymali: A. Butenandt (Getynga), i E. Doisy (St. Luis) w 1929 r. i ustalono wzór elementarny Cis H22 O2. Dopiero w 1932 r. poznano budowę steroli oraz kwasów żółciowych i wówczas Butenandt zaryzykował twierdzenie, że rdzeń budowy hormonu pęcherzykowego jest w zasadzie tak samo zbudowany jak rdzeń steroli, oraz kwasów żółciowych i podał hipotetyczny wzór.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *