Jeżeli u chorego na padaczkę nie można odstawić leku przeciwdrgaw- kowego lub zastąpić go innym, można jednocześnie podawać zapobiegawczo k-wąs. foliowy. Wydaje, się jednak, że wzrasta wówczas częstość napadów padaczkowych. Megaioblastoza szpiku występująca podczas !e- 3S8

– 1. Inlerferujące z metabolizmem folianów

– A. Inhibitory reduktazy dihydrofolianowej

– 1. Metotreksat

– 2. Pirymetamina

– 3. Triamteren

– 4. Pentamidyna

– 5. Trimetoprim Przeciwnownt worowy W malarii, toksoplazmozie Lek moczopędny Przeciwpierwotniakowy Przeciwbakteryjny

– II. Upośledzające wchłanianie lub/i zużycie kwasu foliowego

– 1 Fenytóina

– 2. Prymidon

– 3. Barbiturany

– 4. Doustne środki antykoncepcyjne

– 5. Cykloseryna 6 Metformina

– 7. Etanol

– 8. Aminokwasy: glicyna, metionina

– 9. Nitrofurantoina 10, Glutetimid Przeciwpadaczkowy, Przeciwpadaczkowy, Uspokajający, Antykoncepcja, Przeciwgruźliczy, Przeciwcukrzycowy, Nałóg, Pokarm, Przeciwbakteryjny, Uspokajający

– III. Inlerferujące z metabolizmem witaminy B12

– A. Analogi i pochodne witaminy B]2

– B. Upośledzające wchłanianie lub/i zużycie witaminy Bu

– 1. Kwas p-aminosalicylowy

– 2. Kolchicyna

– 3. Neomycyna

– 4. Etanol

– 5. Doustne środki antykoncep- cyjne

– 6. Metformina

– 7. Podtlenek azotu Doświadczalne, Przeciwgruźliczy, Dna, Antybiotyk, Nałóg, Antykoncepcja, Przeciwcukrzycowy Znieczulający ogólnie

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *