Podłoże miłości erotycznej. Miłość erotyczna ma podłoże biologiczne (substrat biofizjologiczny bez którego nie mogłaby się rozwijać), podłoże psychiczne (cechy osobowości, a zwłaszcza właściwości procesów emocjonalnych) oraz podłoże społeczno-kulturowe (modele i wzorce oraz związane z nimi oczekiwania).

Istnieją zapewne zmiany biochemiczne oraz bioelektryczne w komórkach i tkankach, które stanowią substrat biofizjologiczny procesu emocjonalnego, jakim jest miłość erotyczna. Zmiany te nie zostały wykryte do dzisiejszego dnia. Wiadomo jedynie, że miłość erotyczna wywodzi się z potrzeby seksualnej. Mechanizmy natury psychicznej, które wpływają na powstawanie, przebieg, ekspresję i przemijanie miłości erotycznej są stosunkowo mało poznane. Dotychczasowe wysiłki koncentrowały się zresztą przeważnie na próbach wyjaśnienia mechanizmów powstawania miłości erotycznej.

Mechanizmy społeczno-kulturowe znane są przede wszystkim w postaci opisowej, historycznie rejestrującej różne modele, wzorce życia i poglądy dotyczące miłości erotycznej. W małym stopniu poznane są

– 74 Kazimierz Imieliński możliwości i drogi którymi czynniki społeczno-kulturowe mogą modyfikować przebieg i ekspresję miłości erotycznej. A że wpływ ten posiadają świadczą o tym obserwacje poczynione u homoseksualistów, których stosunkowo duży odsetek nie realizuje skłonności homoseksualnych w praktyce ani nie ujawnia miłości erotycznej poddając się naciskom większości społeczeństwa, dyskredytującego tego rodzaju zachowania.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *