Sytuacja ta występuje wówczas, gdy jeden z osobników posiada terytorium indywidualne. Samica zbliżająca się z zamiarem odbycia konsumacyj- nego aktu seksualnego (kopulacji, tarła) spotyka się z taką samą reakcją agresywną, jak każdy inny przedstawiciel gatunku. Odbycie aktu seksualnego uzależnione jest, podobnie jak w poprzednim przypadku, od zahamowania agresywności. Sposób znoszenia agresji różni się u poszczególnych gatunków w zależności od różnic w wyglądzie zewnętrznym samców i samic. U gatunków, u których istnieje wyraźna różnica w wyglądzie zewnętrznym między samcem i samicą, polega on na demonstrowaniu cech morfologicznych odróżniających samicę (np. wypełnionego ikrą brzucha samicy ciernika trójkolczystcgo – Tinbergen, 1976) lub odmiennego, charakterystycznego dla samicy sposobu zachowania nie- reagowanie obroną na atak, przyjmowanie pozycji wyrażającej podporządkowanie) w odpowiedzi na atak ze strony właściciela terytorium. Często również obserwuje się zjawisko polegające na tym, że samica pozostaje tak długo na terytorium samca, aż ten się do niej przyzwyczai. Należy tu dodać, że hamowanie agresji ze strony posiadacza terytorium jest zjawiskiem trwającym o wiele dłużej, niż hamowanie agresji ze strony dominanta, łączy się to prawdopodobnie z faktem, że dominant zna indywidualnie wszystkie podporządkowane osobniki.

Działanie pobudzające i koordynacja funkcji fizjologicznych związanych z rozrodem. Warunkiem koniecznym do odbycia skutecznego aktu seksualnego jest koordynacja funkcji fizjologicznych u obu osobników. Ta funkcja zalotów wykracza zresztą poza okres samego aktu konsumacyj- nego i obejmuje również dalsze etapy zachowania reprodukcyjnego, jak na przykład budowa gniazd, wysiadywanie jaj i wychowywanie potomstwa.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *