: najpopularniejsze wina włoskie

– 7. Radioimmunoelektroforeza. Stosowana jest do określania stężenia przeciwciał klasy IgG u chorych na cukrzycę leczonych insuliną. Metoda immunoelektroforezy w żelu agarowym oparta jest na wiązaniu insuliny znakowanej l25I przez IgG surowicy osoby badanej. Badania Sy- monides-Ławeckiej i wsp, [59] potwierdziły skuteczność tej metody i dodatkowo wskazały, że wysokie miano przeciwciał wiążących insulinę w surowicy, które stwierdza się w przypadkach insuiinooporności pochodzenia immunologicznego, zależy głównie od niedostatecznego oczyszczenia stosowanych preparatów.

– 8. Badanie immimopatologiczne. Odkładanie się immunoglobulin i dopełniacza in vivo w warstwie podslawnej naskórka (ryc. 6.3) stwierdzono w rumieniu wielopostaciowym (erylhema multilorme), w rumieniu trwałym (eryíhema íixum) wywołanym przez fenoloftaleinę oraz w polekowym toksycznym martwiczym oddzielaniu się naskórka (necrolysis epidermalis toxica – TEN) [58], W żadnym z tych przypadków nie wykazano przeciwciał krążących, z wyjątkiem 1 przypadku TEN. Zdaniem autorów mechanizm patogenetyczny zmian polega prawdopodobnie na tworzeniu się kompleksu antygenu (leku) z komórkami podstawnymi naskórka lub błoną podstawną, co nie zostało jednak udowodnione.

W plamicy alergicznej, wywołanej przez leki, Gianetti i wsp. [18]' wykryli odkładanie się fibrynogenu w ścianach naczyń krwionośnych i przylegającej skórze, nie stwierdzono natomiast w takich przypadkach odkładania się Ig oraz frakcji dopełniacza C3/C3c w obre.bie zmian [8], Van Joost i wsp, [60] u 7 spośród 42 chorych z polekowymi zmianami skórnymi wykazali wysokie miana przeciwciał krążących klasy IgG, skierowane przeciwko antygenom cytoplazmy i/lub błonom komórkowym komórek podstawnych naskórka. U 2 chorych przeciwciała te wiązały dopełniacz.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *