: Najszybszy dostęp do internetu na terenie miasta Legnica światłowód Air Max dostępny w opcji bezprzewodowej oraz dostępu stacjonarnego

Ulegająca przemianom wstecznym błona śluzowa trzonu macicy wywołuje czasami procesy przeistaczania się nabłonka (metaplasia) i tworzenie się w obrębie prawidłowego nabłonka wałeczkowego wysp nabłonka wielowarstwowego płaskiego. Nie ulega również wątpliwości, że w tych warunkach przychodzi także o wiele łatwiej do powstawania nowotworów złośliwych (przede wszystkim raka) niż w okresie pełnej żywotności tkanek, w latach przed zatrzymaniem się miesiączki.

Wiele znamion klinicznych, cechujących okres przekwitania (obfitsze krwawienia miesięczne, objawy naczynioruchowe) pozostaje w związku z osłabieniem, a później zupełnym ustaniem czynności wkrewnej jajników, omówionym już poprzednio.

Jest rzeczą znamienną, że nie tylko narządy płciowe kobiety, ale i rozwijające się w obrębie ich pewne nowotwory (mięśniaki macicy) z ustaniem czynności hormonalnych jajników ulegają po przekwitaniu zanikowi i zmniejszeniu się. Nie jest to wprawdzie regułą, ale zjawiskiem dość częstym.

Byłoby jednak dowodem zbytniego optymizmu spodziewać się, że mięśniaki dużych rozmiarów ulegną po przekwitaniu zupełnemu zanikowi. Dlatego też możliwość ich zaniku po zatrzymaniu czynności żeńskich gruczołów płciowych nie powinna w żadnym wypadku wpływać na przebieg ich leczenia, jeśli wywołują objawy chorobowe i po przekwitaniu. Przyczyna zaniku mięśniaków w tym okresie jest bez wątpienia ta sama, co i zaniku macicy.

Rozpoznawanie starczego zaniku narządów płciowych żeńskich opiera się z jednej strony na badaniu podmiotowym (wiek pacjentki, zatrzymanie się cyklów miesięcznych), z drugiej na stwierdzeniu badaniem przedmiotowym charakteru morfologicznych zmian jej narządów rodnych a w pierwszym rzędzie zwężenia się sklepień pochwy i zmniejszenia się części pochwowej macicy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *