Przez pojęcie leku uzależniającego należy rozumieć substancję, która stosowana przez wystarczająco długi czas może wywołać stan zależności lekowej.

Pojęcie lekomanii lub zależności lekowej dotyczy leków w bardzo szerokim znaczeniu, a mianowicie czystych substancji chemicznych, preparatów gotowych lub niejednorodnych produktów pochodzenia roślinnego, które mogą modyfikować jedną lub więcej czynności żywego organizmu, a przy tym mogą mieć lub nie mieć żadnego znaczenia leczniczego. Zgodnie z tak szeroko pojętą definicją, lekiem będą również substancje i produkty, które ani pośrednio, ani bezpośrednio nie służą poprawie zdrowia, ani zapobieganiu chorobom i substancje, które mają znaczenie toksykologiczne. >

Stan zależności lekowej powstaje w wyniku odpowiednio długiego stosowania w celach terapeutycznych leków obdarzonych potencjałem uzależniania lub wskutek ich nadużywania. W doświadczeniu na zwierzętach wykazano, że nawet jednorazowe zażycie leku uzależniającego powoduje dające się wykazać zmiany.

Nadużywanie leków może być bardzo różnie definiowane. Dla lekarza nadużywanie leków zaczyna się już od chwili samowolnego zwiększenia przez pacjenta dawki przepisanego leku lub też samowolnego zastosowania silnego leku bez zalecenia lekarza w sposób, jaki może być szkodliwy dla jego zdrowia. Nadużywaniem leku jest również stosowanie go dłuższe od terapeutycznej potrzeby, tj. po ustaniu pierwotnej przyczyny lub zniknięciu objawu, z powodu którego należało stosować lek.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *