Przyjmuje się, że wpływ amin katecholowych na receptory zależy od zwiększonej syntezy cyklicznego 3′,5′-adenozynomonofosforanu (cAMP) w komórce efektorowej. Aminy katecholowe poprzez aktywację cyklazy adenyłanowej błony komórkowej powodują w obecności jonów Mg2+ przemianę ATP w aktywny cAMP, który uczynnia dalsze procesy enzymatyczne odpowiadające za końcową reakcję komórki efektorowej. Istnieją różnice poglądów odnośnie do przemian w komórkach efektorowych wywołanych wpływem amin katecholowych na receptory a-adrenergicz- ne. Przypuszcza się, że ATPaza wskutek- działania amin katecholowych powoduje przesunięcie jonów- Ca2+ do komórek mięśni gładkich, wywołując ich skurcz.

Podrażnienie receptorów a powoduje zwężenie naczyń tętniczych i żyl- nych oraz wywiera słabe działanie pobudzające mięsień sercowy. Pobudzenie receptorów P wywołuje rozszerzenie tętnic, wywierając ponadto dodatnie działanie inotropowe i chronotropowe na serce. Noradrenalina działa głównie na receptory u, adrenalina zarówno na receptory a, jak i p. Należy dodać, że noradrenalina wywiera wpływ pobudzający na receptory p serca.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *