Przed Kongresem, 2 i 3 września, odbyło się walne zgromadzenie Rehabilitation International. Aktywność regionów wzrosła, zwłaszcza rejonu Wschodniej Azji państw arabskich, Azji i Pacyfiku, oraz Afryki.

Jako miejsce kolejnego XVII Kongresu wybrano Kenię przy ubieganiu się o to Australii i Irlandii (tajne glosowanie). Na prezesa RI wybrano pana Fenmore Seatona z USA.

W swoim wystąpieniu omówiłem: dorobek RI w ostatniej kadencji, podkreśliłem, że sprawozdanie na walne zebranie z okazji Kongresu przygotowane przez sekretarza generalnego, wiceprezesów regionów skarbnika i przewodniczących specjalistycznych komisji winno objąć ostatnie cztery lata, a nie tylko rok ostatni.

Zwróciłem również uwagę na bardziej syntetyczne, horyzontalne interpretowanie i ujmowanie problemów, gdyż stają się one wielo rodzą jo we i złożone.

Na uwagę zasługuje ścisła współpraca RI z ONZ. Omawiałem i zaprosiłem członków walnego zgromadzenia na konferencję do Polski w 1990 r. Nowy prezes RI datę konferencji odnotował jako bardzo ważną w jego przyszłej kadencji.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *