Spośród schorzeń ginekologicznych, w których przebiegu dochodzi do zakażenia bakteriami gnilnymi, przede wszystkim należy wymienić nowotwory macicy, gdyż samo ich istnienie i wzrost umożliwiają – wcześniej lub później – otwarcie komunikacji między wnętrzem macicy a pochwą, stanowiącą z reguły siedzibę najrozmaitszych drobnoustrojów.

Przykładem takiego nowotworu, który łatwo ulega martwicy i następowemu gniciu, jest mięśniak podśluzówkowy. W dużej mierze zależy to od zbitości jego torebki. Skurcze macicy, które usiłują mięśniak podśluzówkowy wypchnąć na zewnątrz, zbliżają coraz bardziej jego dolny odcinek do kanału szyjki, a później przeprowadzają go przez szyjkę pochwy. Proces gnilny jest w tych warunkach następstwem koniecznym tzw. rodzenia się mięśniaka, którego pewne części uległy martwicy. Do powstania gnilnego rozkładu mięśniaka podśluzówkowego dojść mogło jednak już pierwej, jeśli bakterie gnilne przedostały się do wnętrza macicy podczas miesiączki lub wskutek otwarcia szyjki w czasie pewnych zabiegów lekarskich (zgłębnikowanie, skrobanie). Swobodny odpływ7 wydzieliny zawierającej bakterie gnilne może sprawiać, że objawy zatrucia (toksemii) będą słabo zaznaczone. W dużej mierze zależy to jednak od wielkości nowotwroru oraz rozległości procesu martwiczego, któremu on uległ.

W przebiegu raka szyjki oraz trzonu macicy może dojść również do objawów sapremii wskutek resorpcji produktów bakterii gnilnych, które rozwijają się w uległych rozpadowi częściach nowotworu. Jeśli kanał szyjki zostanie zamknięty przez masy nowotworowe, wydzielina gromadzi się wewnątrz macicy (pyometra). Znamiona takiego zatrucia wystąpią wówczas w stopniu znacznie silniejszym.

Objawy zatrucia ustroju produktami gnicia tkanek mogą wystąpić także wtedy, gdy w obrębie macicy znajdują się ciała obce, założone tam w celach niedopuszczenia do zapłodnienia (np. pessaria uterina). Wskutek systematycznego drażnienia i ucisku na błonę śluzową wnętrza macicy dochodzi do procesów zapalnych i martwicy tkanki, co może prowadzić do następowego gnicia i wchłaniania produktów wytwarzanych przez bakterie gnilne.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *