Według danych statystycznych przypadki raka jajnika stanowią 4-5% wszystkich schorzeń rakowych kobiety. Przeważnie występują u osób w wieku 45-55 lat, zdarzają' się jednak również dość często u kobiet młodych, a nawet u nieletnich dziewczynek. Biorąc pod uwagę warunki, w jakich nowotwór ten powstaje w jajniku, należy rozróżnić: raka pierwotnego jajnika (carcinoma primarium ovarii), który rozwija się ze zdrowego nabłonka tego narządu, i raka wtórnego jajnika (carcinoma seemdarium ovarii), który powstaje wskutek złośliwej przemiany pierwotnie łagodnego gruczołako-torbiełaka brodawczakowatcgo, a znacznie rzadziej także torbielaka pseudomucynowego oraz raka przerzutowego jajnika (carcinoma mełaslaticum ovarii), który jest przerzutem pierwotnego raka innego narządu.

– a) Rak pie rwotny jajnika jest na ogół rzadkim guzem. Występuje on przeważnie obustronnie, jakkolwiek równoczesny rozwój nowotworu w obu jajnikach wydaje się mało prawdopodobny. Należy przypuszczać, żc zajęcie drugiego jajnika przez proces rakowy następuje w drodze przerzutu. Przemawia za tym spostrzeżenie, że w okresie, kiedy zwykle operuje się raka jajnika, jeden z guzów prawie z reguły jest większy niż drugi.

Rak pierwotny rozwijając się w jajniku przekształca go w guz nieregularnego kształtu, o nierównej powierzchni, barwy szarej lub żółtawej, rzadko kiedy dochodzący do wielkości głowy dziecka. Wyjątkowo tylko opisywano guzy, ważące ponad 7 kg. Guz jest zwykłe lity, twardy lub miękkawy, zależnie od większego lub mniejszego udziału w nim lącznotkankowego podścieliska. Czasami pewne jego części są lite, a inne tworzą nierównej wielkości torbiele, które powstały wskutek martwicy i rozmiękania guza. Te torbielowate przestrzenie mieszczą się przeważnie w częściach guza położonych bliżej jego powierzchni, co wpływa w dużym stophiu na jego nieregularny kształt.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *