: szwy chirurgiczne rodzaje

Oprócz chirurgicznego usuwania jajników stosowana bywa kastracja za pomocą promieniowania jonizującego. Zaletą owariektomii jest szybkie i pewne usunięcie głównego źródła estrogenów z organizmu kobiety. Po kastracji radiologicznej istnieje możliwość powrotu czynności jajników [1, 6, 22, 25, 45].

U kobiet miodych owariektomia może wywołać nasilone objawy wypadowe. Adrenalektomia. Nawrót choroby po wyczerpaniu „odpowiedzi” na owariektomię stanowi wskazanie do wykonania adrenalektomii. Odsetek „odpowiedzi” po adrenalektomii wynosi 23-58%, o średnim czasie trwania 12-25 miesięcy. Z zabiegiem związana jest duża liczba powikłań, śmiertelność śródoperacyjna wynosi 4-10%. Po operacji chore wymagają substytucyjnego podawania hydrokortyzonu [1, 6, 22, 45, 51, 57]. Obecnie istnieje możliwość uzyskania tzw. farmakologicznej adrenalektomii, zatem zabieg nie powinien być wykonywany.

Hipofizektomia. Chirurgiczne usuwanie przysadki lub jej zniszczenie przez implantacje izotopu 90Ytr jest metodą, która znajdowała zastosowanie u chorych z nawrotem choroby po uprzedniej owariektomii. Osiągane tą metodą wyniki są zbliżone do wyników osiąganych po adrenalektomii. Zabieg bywa często powikłany wyciekaniem płynu mózgowo-rdzeniowego i zakażeniami. Po hipofizektomii chore wymagają wielorakiej substytucji hormonalnej. Obecnie w związku z rozwojem innych metod hipofizektomia jest bardzo rzadko wykonywana [1, 6, 22, 43],

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *