: Jacek Lenartowicz

Plamica hiperergiczna (purpura hyperergica) i alergiczne zapalenie tętniczek (arierio/iiis allergica). Są to w zasadzie różne postacie tej samej choroby, które wykazują tylko niewielkie różnice morfologiczne. Termin arteriolitis allergica wprowadzony przez Ruitera [9] jest nazwą nieprawidłową, ponieważ histologiczne zmiany dotyczą nie tylko tętniczek, lecz także naczyń włosowatych i drobnych żyłek. Według niektórych autorów [1, 8] najczęstszą przyczyną występowania tego typu zmian są zakażenia bakteryjne oraz działanie leków i surowic, jakkolwiek tylko w pojedynczych przypadkach zostało to udowodnione [2, 10]. Do leków najczęściej wywołujących zmiany krwotoczne należą: penicylina, sulfonamidy, salicylany, aminofenazon, a także wg Degosa [5] chloramfenikol, PAS, sole złota i barbiturany. Mechanizm powstawania zmian skórnych nie jest jeszcze zupełnie jasny. Najprawdopodobniej jest on odczynem alergicznym zbliżonym do odczynu Arthusa lub identycznym z nim. Istnieje też wiele obserwacji, że może on wiązać się z wpływem toksycznym odpowiadającym zjawisku Shwartzmana [3, ?]. Możliwe, że oba te mechanizmy mogą współistnieć u tego samego chorego w zależności od rodzaju i czasu trwania zmian 14], Jakkolwiek tło alergiczne nie zostało w pełni potwierdzone, istnieje wiele danych, które wskazują na tego rodzaju patomechanizm.

Są to: występowanie innych zmian alergicznych (pokrzywka, dychawica oskrzelowa) u tego samego chorego lub w bliskiej rodzinie, przyjmowanie bezpośrednio przed wystąpieniem choroby leków będących antygenami, cechy obszaru histologicznego oraz u części przypadków wykrywana za pomocą badania immunofluorescencyjnego obecność immunoglobulin i dopełniacza w ścianie i otoczeniu drobnych naczyń skóry.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *