: www.skinset.pl/

Do drugiej kategorii należą natomiast wszelkie inne przestępstwa, jeżeli w konkretnym już przypadku (a nie w stypizowanym w ustawie czynie) spostrzegamy działanie czynników seksualnych w zachowaniu sprawcy (Leśko 1965 Popielski, 1956, 1966). Można zakwestionować ścisłość terminologiczną tego rozróżnienia mord z łubieżności nie jest jedynie przestępstwem na podłożu seksualnym: jest przestępstwem w całej pełni seksualnym, ponieważ przeżycie seksualne stanowi siłę napędową i cel działania sprawcy. Jednakże w tym opracowaniu wypadnie ograniczyć się tylko do pierwszej kategorii przestępstw seksualnych, tj. jedynie do tych przestępstw, które nie w konkretnym tylko przypadku, ale jako typy zarysowane w ustawie karnej mają charakter seksualny, są opisane w kodeksie explicite jako przestępstwa seksualne. Jest to wprawdzie ujęcie czysto prawnicze, nieco sformalizowane, po części rozbieżne ze stanowiskiem kryminologicznym. Ale jest to jedynie możliwe rozwiązanie kwestii zakresu opracowania choćby z tego względu, że – poza „mordem z łubieżności” – wszelkie inne przestępstwa mające w konkretnej ' sytuacji zabarwienie wyraźnie erotyczne są na ogół poza zasięgiem obserwacji naukowej.

Zmierzając do wyznaczenia tą drogą zakresu zagadnień będących przedmiotem opracowania, napotykamy trudności wynikające z oczywistego faktu, że w kodeksach karnych różnych krajów, nawet z tego samego kręgu kulturowego, mieszczą się zupełnie od siebie odmienne katalogi tak rozumianych przestępstw seksualnych. Są one przejawem skrajnego liberalizmu lub radykalnego rygoryzmu, co często tłumaczy się dziedzictwem tradycji, działaniem przesądów głęboko tkwiących w opinii społecznej. Ponadto te katalogi przestępstw ulegają ciągłym zmianom.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *