: trenabol

Spośród bezkrwawych sposobów, które, mają na celu rozciągnięcie zrostów otrzewnowych, największe znaczenie praktyczne ma do dziś mieszenie macicy i „kolumnizacja“ pochwy.

– a)Mieszenie macicy wykonuje się obu rękami. Ma ono na celu dźwignięcie trzonu ku górze i ku przodowi za pomocą umiejętnych ruchów palców, przy czym dochodzi do rozciągnięcia zrostów. Palec wskazujący i średni ręki prawej podtrzymują macicę przez tylne sklepienie pochwy, lewa ręka spoczywająca na powłokach brzusznych wykonuje ruchy pomocnicze, dążąc do zbliżenia się i spotkania z ręką prawą poza macicą. I w tych przypadkach, podobnie jak przy próbach odprowadzenia macicy wolnej, ręka lewa nie może uciskać na powłoki brzuszne zbyt energicznie i zbyt nisko. Powinna ona spoczywać gdzieś na połowie odległości między spojeniem łonowym i pępkiem, aby wgniatanie powłok ku tylnej ścianie miednicy rzeczywiście umożliwiało spotkanie się palców obu rąk poza macicą.

– b)Kolumnizacja polega na wywarciu ucisku na sklepienie tylne pochwy za pomocą założonych do niego tamponów, z których górne przesycone są gliceryną z dodatkiem kseroformu lub ichtiolu.

Tamponować należy w ten sposób, aby pochwa była ściśle wypełniona i „kolumna“ leżących na sobie małych tamponów mogła rzeczywiście uciskać sklepienie tylne i podpierać macicę oraz jej przydatki. Tampony w pochwie (można też zamiast nich użyć większej ilości gazy) powinny znajdować się przez 48 godzin. Po usunięciu ich należy pochwę przepłukać większą ilością cieplej wody o temperaturze 37-40°.

Tampony zakłada się we wzierniku rurkowym. Jest rzeczą ważną, aby ucisk byl wywierany tylko na sklepienie tylne pochwy. Tampony przeznaczone do sklepienia przedniego, zakładane już po wypełnieniu sklepienia tylnego, winny być wprowadzane bez wywierania ucisku.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *