Łożysko w ciąży jajowodowej nie powstaje -jak w ciąży wewnątrzmacicznej – z elementów kosmówki i doczesnej, która, jak już wspomniano, ściśle biorąc nie istnieje, ale jest tylko rozrośniętą kosmówką, bez udziału doczesnej. Dlatego też i mięśniówka jajowodów nie jest oddzielona od łożyska, ale pozostaje z nim w organicznej łączności. Niezależnie od słabego odczynu doczesnowego jajowodów (o ile można o nim w ogóle mówić) występują w ciąży pozamacicznej pewne zmiany w obrębie samej macicy, jak nieznaczne powiększenie się tego narządu oraz roz- pulchnicnie jej ścian. Zmiany te są o wiele mniej wyraźne niż w pierwszych tygodniach ciąży prawidłowej. Podkreślić jednak trzeba, że w macicy wytwarza się prawidłowa, gruba doczesna, jak w przypadkach zwyczajnej ciąży wewnątrz- macicznej.

Niemożność dostosowania się ściany jajowodu do potrzeb rozwijającego się, a prawidłowo zagnieżdżonego jaja sprawia, że odżywienie jego wkrótce ulega upośledzeniu, a działanie fermentów' proteolitycznych nabłonka trofoblastu prowadzić musi w miarę jego rozwoju do coraz większego osłabienia ściany trąbki. Co więcej, kosmki rosnącego trofoblastu bardzo szybko przenikają do mięśniówki jajowodu, niszczą jej utkanie i otwierają matczyne naczynia krwionośne. Wskutek tego następuje wylew krwi do torebki ciążowej i przerwanie ciąży, W razie przeżarcia ściany wewnętrznej jajowodu krew wylewa się, jak to zdarza się częściej, do światła trąbki (haemorrhagia tubaria interna). Jeśli nastąpi wylew krwi do jamy brzusznej po przeżarciu ściany zewnętrznej jajowodu i otrzewnej lub wylew krwi między blaszki więzadła szerokiego, mamy do czynienia z zewnętrznym krwotokiem trąbko- wym (haemorrhagia tubaria externa).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *