Prognoza filozofii teoretycznej jest wręcz porażająca, jako że mowa jest o nadejściu „…rzeczy groźnych i niesamowitych, dla których ćwiarto- wanie embrionów i klonowanie ludzi są zaledwie słabym przedsmakiem…”

Nie można powstrzymać rozwoju biotechnologii snując tego typu proroctwa, podobnie jak nie udało się – na szczęście – zahamować rozwoju motoryzacji czy atomistyki, które również niosą ze sobą rozmaite zagrożenia. Ludzie potrafili skorzystać z dobrodziejstw, jakie niesie postęp naukowy i technologiczny, kierując go na przyjazne dla siebie tory, a jednym z instrumentów, jakim się posłużyli były stosowne regulacje prawne. Nie ma na razie racjonalnych powodów, aby a priori negować skuteczność norm prawnych w regulacji kierunków i metod wykorzystania osiągnięć nowoczesnej biotechnologii. Nie ulega jednak wątpliwości, że legislator – zarówno krajowy jak i międzynarodowy – potrzebuje życzliwego wsparcia filozofów i etyków, teologów i hierarchów Kościoła jak i organizacji religijnych, dla zapewnienia skuteczności regulacji prawnych. Nie są one bowiem stanowione w aksjologicznej próżni, a odwołują się do wartości akceptowanych przez współczesnego człowieka.

CCD myślimy o biotechnologii – opinia publiczna a rozwój biotechnologii* Biotechnologia jest dziedziną nauki, techniki i gospodarki narodowej, która w ostatnich latach rozwija się bardzo prężnie. Jej dynamiczny rozwój można podzielić umownie na 6 etapów, przedstawionych w tabeli 1.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *