Jednak przy użyciu techniki immunocheraicznej wykazano, że podczas drażnienia nerwów sympatycznych perfundowanej śledziony w płynie per- fuzyjnym pojawia się nie tylko noradrenalina, lecz także dwa rodzaje białka, a mianowicie: chromogranina A i (I-hydroksyiaza dopaminy. Oba te białka są fizjologicznie umiejscowione w pęcherzykach ziarnistych. Wynik doświadczenia dostarczył dowodu, że podczas aktywacji układu współ- czulnego noradrenalina pojawiająca się w szczelinie synaptycznej pochodzi nie tylko z puli cytoplazmatycznej, lecz głównie z wnętrza pęcherzyków ziarnistych, skąd może wydobywać się dzięki zmianom przepuszczalności błony pęcherzyka lub na drodze zjawiska zbliżonego do egzo- cytozy.

Noradrenalina uwolniona do szczeliny synaptycznej łączy się z wyspecjalizowaną powierzchnią błony postsynaptycznej, tj. receptorami, wykonując w ten sposób swoje zasadnicze zadanie przekaźnika. Po wykonaniu tego zadania noradrenalina może zostać rozłożona przez COMT efektora, może dyfundować ze szczeliny do krwi, lecz największa jej część ulega wchłonięciu zwrotnemu poprzez błonę presynaptyczną do wnętrza zakończenia sympatycznego. Tam zresorbowana noradrenalina poddawana jest przemianom opisanym dla puli cytoplazmatycznej noradrenaliny.

Sekwencja zdarzeń prowadzących do uwolnienia noradrenaliny z zakończenia współczulnego pod wpływem impulsu nerwowego nie jest znana. Rola jonów Ca2+ w tym procesie jest niewątpliwa. Postulowana przez Burna i Randa hipoteza ogniwa cholinergicznego w czynności synapsy adrenergicznej nie jest powszechnie uznawana.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *