: tag manager

Natomiast w przypadkach torbieli Iuteinowych warstwa komórek ziarnistych nie zanika, ale ulega luteinizacji, niezależnie od tego, że warstwa komórek tekaluteinowych rozwija się typowo tworząc zewnętrzną ścianę torbieli. Przyczyna luteinizacji warstwy ziarnistej nie jest znana.

Torbiele luteinowe nie są tworami zbyt rzadkimi. Mogą one występować w pierwszych miesiącach ciąży, zwłaszcza w pewnych schorzeniach jaja płodowego (zaśniad groniasty), w przypadkach nieprawidłowego zagnieżdżenia się jaja (ciąża pozamaciczna) i w ciąży obumarłej, kiedy doszło do wytworzenia się zaśniadu mięsistego (mola carnasa). W przypadkach zaśniadu graniastego i w przebiegu kosmówczaka złośliwego są stosunkowo częste i występują w obu jajnikach. Przypuszczenie, że w tych przypadkach istnieje związek przyczynowy między wzmożoną czynnością jajników a nadprodukcją luteiny z jednej strony oraz wzmożoną czynnością komórek nabłonkowych kosmówki z drugiej strony jest możliwe, ale niezbyL przekonywające, gdyż podobne torbiele zdarzają się też w jajnikach kobiet nieciężarnych, a cierpiących np. na mięśniaki macicy. Być może, że pewną rolę w etiologii ich odgrywają gonadotrofrny przedniego piata przysadki mózgowej i nieprawidłowe ułatwienie jajników.,'

Torbiele luteinowe, jako zawierające duże ilości hormonu ciałka żółtego (progesteronu), powodują długotrwałe zatrzymanie miesiączki. Większe torbiele luteinowe mogą stanowić przeszkodę w urodzeniu się zaśniadu groniastego, jeśli ulegną uwięźnięciu w miednicy małej. Pęknięcie torbieli luteinowej może też wywoływać objawy otrzewnowe i stać się powodem pomyłek rozpoznawczych (zapalenie ślepej kiszki, ciąża pozamaciczna).

Jest rzeczą znamienną, że torbiele luteinowe po urodzeniu się zaśniadu graniastego znikają zwykle bez śladu. O ile jednak ulegną zropieniu i pęknięciu, mogą się stać przyczyną ciężkiej choroby, a nawet śmierci wskutek ogólnego zapalenia otrzewnej. W przeciwieństwie do właściwych torbieli ciałka żółtego mogą one być mnogie, tak że jajniki zawierające je tworzą niekiedy nuży pokaźnych rozmiarów.’

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *