Wspomniany powyżej konflikt motywacyjny powstaje natomiast w takich sytuacjach, kiedy istnieją dwie (lub więcej) potrzeby, których równoczesne zaspokojenie jest niemożliwe (np. potrzeba seksualna wzbudzona przez osobę A i uzasadniona istniejącym systemem etycznym potrzeba dochowania wierności osobie B).

Wyodrębnienie stresorów seksualnych nie oznacza bynajmniej, że mamy w tych wypadkach do czynienia z odrębną klasą sytuacji trudnych. Deprywacja, frustracja, ból i zgrożenie uzyskały przymiotnik „seksualne” tylko z tego powodu, że sytuacje te mogą pozostawać w bezpośrednim związku z potrzebą seksualną lub zachowaniem seksualnym. Nie ma natomiast żadnego powodu, aby sądzić, że wpływ stresorów seksualnych na zachowanie seksualne jest inny niż zbadany już wpływ stresorów różnego rodzaju na zachowanie człowieka. Ponadto analiza zachowania seksualnego powinna uwzględniać wszystkie elementy sytuacji, także pozornie nie mające związku z funkcjonowaniem seksualnym, jak na przykład sytuacje związane z pracą zawodową, stanem zdrowia itp., ponieważ zachodzi możliwość działania czynników A lub W.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *