Leczenie polega na skojarzonym podawaniu co najmniej trzech leków. Ma ono na celu zapobieżenie powstawaniu oporności prątków, a jednocześnie jest obarczone wieloma działaniami niepożądanymi (8). Zasadą jest także umieszczanie w zestawie leków pochodnych makrolidów i etam- butolu co najmniej przez 4-8 tygodni.

W profilaktyce znalazła zastosowanie ryfabutyna podawana w dawce 3-0-0 mg na dobę u chorych ze zmniejszoną liczbą limfocytów CD4 (poniżej 7-0 w

Zakażenia wirusowe (5). Zakażenia wirusowe nie występują często. W większości przypadków są to zaka-żenia wirusem cytomegalii (CMV) lub opryszczki (Herpes simplex, Varicella-zoster, wirus Epsteina-Barr). Przebieg kliniczny choroby, rozpoznanie i leczenie jest po-dobne jak w zakażeniach oportunistycznych w przebiegu chorób innych niż AIDS.

W 85 % zakażenia grzybicze są wywołane przez drożdżaka Candida albicans, sa- profita jamy ustnej i przewodu pokarmowego, w 3-33 % przez Cryptococcus neo- formans, w 5-3-0 % przez Histoplcisma capsulatum, a w 5 % przez Aspergillus fumiga- tus (12).

Wystąpienie drożdżycy u chorego zakażonego HIV jest czynnikiem pro-gnostycznym rozwoju AIDS. Zapalenie płuc w przebiegu zakażenia Candida albi-cans może być wynikiem przeniesienia drobnoustroju przez krew lub zaaspiro- wania do dolnych dróg oddechowych z jamy ustnej. Zarówno objawy kliniczne, jak i obraz radiologiczny, nie są charakterystyczne. Problemy stwarza także roz-poznanie choroby. Uważa się, że decydujące jest potwierdzenie obecności grzyba w preparacie histopatologicznym wycinka płuca (12). Odczyny precypitacyjne nie mają znaczenia u chorych z zaburzeniami odporności (9).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *