Jakże często spotyka się chorych, którzy mimo ewidentnego tyłoprzemieszczenia jądra miażdżystego tarczy międzykręgowej normalnie pracują, nie przejmując się zbytnio istniejącą chorobą. Z drugiej strony obserwuje się równie wielu chorych, którzy przy najlżejszym bólu krzyża momentalnie kładą się do łóżka.

Czytaj dalej

Wdrożono leczenie powstrząsowe, przetoczono krew i dekstran. Stan ogólny chorego nie poprawił się. Chłopiec skarżył się na narastający ból brzucha, wystąpiły objawy podrażnienia otrzewnej. Zdecydowano się na laparotomię.

Czytaj dalej

W stanie ortopedycznym odcinkowym mierzymy zauważone w czasie badania stanu ortopedycznego ogólnego odchylenia w budowie, proporcjach i symetriach.

Czytaj dalej

Leczenie polega na wycięciu zmiany i wypełnieniu ubytku przeszczepami z kości. Wznowa chrzęstniaka wymaga bardziej radykalnego zabiegu operacyjnego z racji podejrzenia o złośliwość guza (chrzęstniakomięsak). Rokowanie jest dobre.

Czytaj dalej

Objawy: otumanienie, szum w uszach, szybka utrata świadomości,, zaburzenia krążenia, wolny puls, spadek ciśnienia krwi, spadek temperatury, ciężka zapaść, zaburzenia oddechowe i rozszerzenie źrenic.

Czytaj dalej

Candida albicans tworzy na agarze Saborauda dobrze ograniczone, kremowe kolonie, mniej lub więcej okrągłe, o powierzchni lekko wypukłej. Drożdżowiec ten wytwarza pseudogrzybnię i z reguły chlamido- spory na specjalnych pożywkach. Pod jego wpływem następuje fermentacja glikozy, maltozy, słabo galaktozy, asymilacja azotu i zużycie witamin.

Czytaj dalej