Pewne zmniejszenie szkodliwości tej pozycji możnja uzyskać zastosowaniem odpowiedniego krzesła (taboretu),’przesunięciem prawego oparcia fotela i pracą w masce.

Czytaj dalej

Obecnie wiadomo, że zachłyśnięcie może przebiegać w różny sposób, w zależności od rodzaju aspirowanego materiału, co obecnie stanowi podstawę po-działu tej patologii (tab.l).

Czytaj dalej

Jakże często spotyka się chorych, którzy mimo ewidentnego tyłoprzemieszczenia jądra miażdżystego tarczy międzykręgowej normalnie pracują, nie przejmując się zbytnio istniejącą chorobą. Z drugiej strony obserwuje się równie wielu chorych, którzy przy najlżejszym bólu krzyża momentalnie kładą się do łóżka.

Czytaj dalej

Nastawienie zwichnięcia i złamania (repositio luxationis, fracturae) przeprowadza się po uprzednim dokładnym i szczegółowym rozpoznaniu rodzaju i mechanizmu uszkodzeń. Należy przy tym rozważyć możliwość dodatkowych uszkodzeń i odchyleń nie dających się określić badaniem klinicznym, ewentualnie dokonać badania radiologicznego. Zabiegi wykonuje się z reguły w znieczuleniu miejscowym lub ogólnym, dla wyłączenia bólu, odruchowego napięcia mięśni, a niekiedy i psychiki chorego. Sposoby nastawienia, możliwie najłagodniejsze, polegają na zastosowaniu wyciągu dla przezwyciężenia napięcia mięśniowego, a następnie na rękoczynach odwracających mechanizm uszkodzenia (urazu, zwichnięcia, złamania) i powstawania przemieszczeń, przy czym w złamaniach ustawienie odłamu obwodowego dostosowuje się do ustawienia odłamu dośrodkowego, a w zwichnięciach obwodowy koniec stawowy do dośrodkowego.

Czytaj dalej

Wdrożono leczenie powstrząsowe, przetoczono krew i dekstran. Stan ogólny chorego nie poprawił się. Chłopiec skarżył się na narastający ból brzucha, wystąpiły objawy podrażnienia otrzewnej. Zdecydowano się na laparotomię.

Czytaj dalej

W przypadku spełnienia wymienionych wyżej kryteriów oraz przekonania chirurga, że operacja jest całkowicie uzasadniona, konieczne są badania diagnostyczne w celu umiejscowienia źródła dolegliwości. Najbardziej wskazane i wiarygodne są diagnostyczne blokady środkami znieczulającymi stawów międzywyrostkowych, wybiórcze blokady korzeni oraz radikulografia i tomografia komputerowa.

Czytaj dalej