W okresie abstynencji alkoholowej u nałogowych alkoholików dochodzi do zespołu hiperkinetycznego krążenia, charakteryzującego się zwiększeniem pojemności wyrzutowej serca, labilnym nadciśnieniem, zmniejszoną opornością naczyń obwodowych i zwiększeniem przepływu krwi w mięśniach.

Równocześnie występuje u nich nadmierna pobudliwość psychiczna, stany lękowe, drżenie kończyn górnych uniemożliwiające prawidłowe ruchy [1095], We krwi krążącej stwierdza się katecholaminemię i lipemię. Propranolol podany doustnie w dawkach 40 – 80 mg na dobę normalizuje krążenie, wywołuje zwiększenie oporności naczyń obwodowych, uspokojenie psychiczne [182, 183, 354], Podany natomiast dożylnie w dawce 0,1 – 0,5 mg w ciągu 30 min powoduje ustąpienie drżenia rąk w 90% przypadków [1095],

Mechanizm działania propranololu w leczeniu objawów abstynencji alkoholowej polega na blokowaniu obwodowych receptorów fi-adrenergicz- nych, a być może również na blokowaniu podobnych receptorów w ośrodkowym układzie nerwowym [409],

Nie zdołano do tej pory ustalić definitywnie lokalizacji receptorów ai (ł-adrenergicznych w oku. Przypuszczać można, że przeważająca ilość receptorów a-adrenergicznych zlokalizowana jest w mięśniu rozszerzającym źrenicę, -receptorów zaś w mięśniu zwieracza (ryc. 5).

Doniesienia na temat wpływu amin katecholowych na oko są nieliczne. Nieco dokładniej przebadany jest wpływ LBA na struktury oka i wydaje się, że w tej grupie związków znajdują się preparaty, które można będzie wykorzystać w leczeniu jaskry.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *