Fakty

Leszek Lernell przez tego samego osobnika są. rzadkie z zupełnie prostej przyczyny, że po odbyciu (przeważnie wieloletniej) kary pozbawienia wolności sprawca jest już o wiele starszy, utracił kontakt z bandą, z podkulturą przestępczą, nie zaś dlatego, że surowa kara go odstraszyła. Uprzednia karalność gwałcicieli za inne przestępstwa pospolite wskazuje na środowisko społeczne, z którego rekrutują się sprawcy zgwałceń, dyktuje konieczność podjęcia środków resocjalizacyjnych względem nieletnich, młodocianych obracających się w takich środowiskach.

Czytaj dalej

Hipoteza o pierwszeństwie jajka jest oparta na następujących spostrzeżeniach: — 1. jeśli jajko obumiera przed dojrzewaniem i pęknięciem pęcherzyka Graafa, to sam on ulega zanikowi, a ciałko żółte w ogóle nie tworzy się, — 2. niezapłodnione jajko ginąc powoduje zanik ciałka żółtego — 3. w okresie przekwitania nadmiar istniejących hormonów gonadotropowych przedniego płata przysadki mózgowej nie może spowodować dojrzewania pęcherzyków, gdyż samo jajko nie dojrzewa. Późniejsze doświadczenia wykazały jednak, iż nie pęknięty pęcherzyk może ulec luteinizacji, prócz tego udało się dowieść, że po sztucznym usunięciu jajka z pęcherzyka Graafa, ulega on luteinizacji. Czyli proces ten może się odbyć bez udziału jajka. Ostatecznie bez względu na to, jaką hipotezę przyjmiemy za słuszną, musimy stwierdzić, że wpływ ofou hormonów płciowych na śluzówkę macicy jest zupełnie swoisty. Na marginesie należy wspomnieć, że i u kobiet mogą występować fale miesiączkowe jednofazowe, bez jajeczkowania. Po dłuższym trwaniu okresu wzrostowego, błona śluzowa silnie przerośnięta, nie mieści siię w jamie macicy, ulega mechanicznemu uciskowi, złuszcza się i powoduje krwawienie.

Czytaj dalej

W przeciwnym wypadku czynność jego ulega rozregulowaniu, na co wskazują wyniki badań w sytuacji deprywacji sensorycznej Aby móc prawidłowo realizować swe funkcje w otaczającym go świecie, człowiek musi poznawać znaczenie zdarzeń, z którymi ma do czynienia lub mógłby mieć do czynienia.

Czytaj dalej

Choroby kobiece 14209 wiera natomiast – wyjąwszy zatrucia ciążowe (rzucawka, ciążowe zapalenie skóry) – wpływ na ogół zmniejszający istniejącą alergię, co spostrzegano w takich przypadkach, jak gorączka sienna, astma i migrena miesiączkowa. Jeśli jednak chodzi o alergiczne oddziaływanie skóry na chemiczne środki drażniące, to jest ono w ciąży szybsze i energiczniejsze.

Czytaj dalej

Obecnie wiadomo, że zachłyśnięcie może przebiegać w różny sposób, w zależności od rodzaju aspirowanego materiału, co obecnie stanowi podstawę po-działu tej patologii (tab.l).

Czytaj dalej

Podrażnienie to przenosi się do rdzenia, a stąd na nerwy czuciowe danej okolicy, co wywołuje uczucie bólu, umiejscowionego w sąsiedztwie kości krzyżowej. Jest rzeczą zrozumiałą, że pobudki wywołujące podrażnienie nerwów trzewnych i przeniesienie się tego podrażnienia w rdzeniu lędźwiowym na nerwy czuciowe odnośnej części rdzenia mogą być najrozmaitsze, występować w najróżnorodniejszych schorzeniach kobiecych narządów rodnych i towarzyszyć najrozmaitszym powikłaniom.

Szereg schorzeń kobiecych narządów rodnych o ściśle określonym obrazie anatomicznym może wywołać w ten sposób uczucie bólu w krzyżu, jakkolwiek nie przychodzi wcale do bezpośredniego ucisku na okolicę krzyżową. Czytaj dalej

Candida albicans tworzy na agarze Saborauda dobrze ograniczone, kremowe kolonie, mniej lub więcej okrągłe, o powierzchni lekko wypukłej. Drożdżowiec ten wytwarza pseudogrzybnię i z reguły chlamido- spory na specjalnych pożywkach. Pod jego wpływem następuje fermentacja glikozy, maltozy, słabo galaktozy, asymilacja azotu i zużycie witamin.

Czytaj dalej

Oporność na leczenie. U części chorych z niedoczynnością somatotropinową przysadki nie uzyskuje się przyspieszenia wzrastania pod wpływem ludzkiego hormonu wzrostu stosowanego w przeciętnych dawkach. Brak odpowiedzi stwierdza się w 5-30% przypadków, w materiale polskim 5,7°/o, co może świadczyć o prawidłowym doborze chorych do leczenia [13j. W dalszych latach leczenia część chorych, którzy rośli prawidłowo w pierwszym roku, przestaje odpowiadać na ludzki hormon wzrostu mimo tego, że ich tzw. wiek kostny nie przekracza 11 lat. W naszym materiale odsetek takich dzieci wynosi ok. 15% [13].

Czytaj dalej

W budowie raka bierze udział także tkanka łączna. Jeśli jej jest mało, mamy do czynienia z nowotworem miękkim, szarym, przypominającym z wyglądu utkanie rdzenia (carcinoma medulläre) jeśli jej jest dużo, rak robi wrażenie twardego i bardziej zbitego (scirrhus). Tkanka łączna rozdziela zwykle grupy komórek rakowatych na mniejsze lub większe ich skupienia (carcinoma alveolare). W środkowych częściach tych skupisk można niekiedy stwierdzić małe gniazda komórek płaskich zrogowaciałych, ułożonych koncentrycznie, tzw. perły Waldeyera. Składające je nabłonki wykazują najrozmaitsze obrazy zwyrodnienia i rozpadu. Bardzo często zamiast „pereł“ rakowych spotykamy pośrodku gr.iazd nowotworowych rozmiękłe pola martwicze, przypominające jakby gruczoły wypełnione półpłynną masą, w której wykazać można ciałka białe kiwi i jądra korr.óikowe, ale w której już.nie ma typowych komórek rakowych.

Czytaj dalej

Cytómegalia infantum. Powoduje ją prawdopodobnie wirus ślinianki. U noworodka stwierdza się zaraz lub wkrótce po urodzeniu objawy przypominające chorobę hemolityczną noworodków: żółtaczkę, powiększenie wątroby i śledziony, niedokrwistość hemolityczną. Schorzenie zwykle kończy się zgonem. O ile rozpoznanie postawi się szybko, stwierdzając w osadzie moczu lub płynu mózgowo-rdzeniowego komórki olbrzymie z wtrętami śródjądrowymi, przetaczanie krwi wymienne oraz antybiotyki mogą uratować życie noworodka.

Czytaj dalej

Ból był tak silny, że wstrzyknęliśmy morfinę. Ponadto, chociaż raczej spodziewaliśmy się, że kamień zostanie wydalony samoistnie, nie można było wykluczyć konieczności usunięcia operacyjnego. Dotego niezbędna była kroplówka, jako że pacjent zaczął wymiotować i nie zatrzymywał płynów podawanych doustnie.Około ósmej następnego Czytaj dalej

Prognoza filozofii teoretycznej jest wręcz porażająca, jako że mowa jest o nadejściu „…rzeczy groźnych i niesamowitych, dla których ćwiarto- wanie embrionów i klonowanie ludzi są zaledwie słabym przedsmakiem…”

Czytaj dalej

W materiałach z dróg oddechowych (plwocina, wydzielina oskrzelowa) znamienność określana jest mianem 1-05 jednostek tworzących kolonie w 1 mililitrze wydzieliny (plwociny). Mniejsza liczba patogenów wcale nie musi oznaczać zakażenia, a jedynie kolonizację. Mniejsza liczba jest dopuszczana jedynie w przypadku Czytaj dalej